Nieuwe armoedecijfers: ontwikkeling in Drenthe niet zo gunstig

Terug

Nieuwe armoedecijfers: ontwikkeling in Drenthe niet zo gunstig

Geschreven op 21 maart 2019

“Hoogste risico op armoede in Assen en Emmen.”

Het percentage huishoudens dat in Drenthe langdurig moet rondkomen van een laag inkomen is in de periode 2014 tot en met 2017 gegroeid. ‘Langdurig’ staat daarbij voor vier jaar of langer. In Drenthe komt een langdurig laag inkomen naar verhouding minder vaak voor dan in heel Nederland, maar de groeitrend komt overeen.

Assen en Emmen zijn de gemeenten die in de provincie Drenthe naar verhouding de meeste huishouden met een langdurig laag inkomen tellen. In 2014 was dat al zo, sindsdien is het verschil met heel Drenthe en heel Nederland vrijwel gelijk gebleven. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de langdurige armoede zich in een aantal Drentse gemeenten gunstiger ontwikkelt dan provinciaal en landelijk. In Borger-Odoorn, Meppel en Noordenveld is het percentage huishoudens met een langdurig laag inkomen in 2017 namelijk licht gedaald. Trendbureau Drenthe verwerkte de trends per gemeente in een grafiek, op basis van de meest recente CBS-data. Naast huishoudens die langdurig een laag inkomen hebben, komen huishoudens met een (kortdurende) laag inkomen daarin aan bod.

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de pagina Ontwikkeling (langdurig) lage inkomens op de website van Trendbureau Drenthe.

Meer kinderen groeien op in armoede

Ook als het gaat om het aandeel kinderen (tot 18 jaar) dat opgroeit in armoede zijn de ontwikkelingen in Drenthe als geheel op dit moment niet heel gunstig. In 2017 leefden 7.000 kinderen in een gezin met een laag inkomen. Tussen 2013 en 2016 daalde provinciebreed het percentage kinderen en jongeren dat behoort tot een gezin met een laag inkomen, maar in 2017 steeg dat percentage licht (van 7,4% tot 7,6%). Een gunstige trend in het percentage kinderen in armoede is te zien in de gemeenten Borger-Odoorn, Midden-Drenthe en Westerveld. Dit zijn de enige drie Drentse gemeenten waar het aandeel kinderen in armoede in 2017 kleiner is dan in 2011.

Meer cijfers zijn gepubliceerd op de pagina Kinderen in armoede op de website van Trendbureau Drenthe.

Betrokken medewerkers

Erik Meij

Erik Meij

onderzoeker

  • Mail
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers