Nieuwe leden Adviesraad

22 december 2017

De Adviesraad van het Trendbureau Drenthe & Sociaal Planbureau Groningen is onlangs versterkt met vier nieuwe leden:

  • Eric van Oosterhout, burgemeester gemeente Emmen
  • Karin Eeken, directeur Publieke Gezondheid Drenthe
  • Dr. Ineke Delies, lector Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie, Stenden en Alfa- college
  • Dr. Peter Lugtig, Universitair Hoofddocent Methodenleer en Statistiek, Universiteit Utrecht

De Adviesraad – onder voorzitterschap van de drs. Frans Jaspers – heeft een belangrijke adviserende taak. De raad voorziet het Trendbureau en Planbureau van een kritische reflectie op de onderzoeken, zowel over de maatschappelijke relevantie als het wetenschappelijke niveau. Bekijk de voltallige Adviesraad.