Nieuwe leden Adviesraad

Terug

Nieuwe leden Adviesraad

Geschreven op 15 februari 2021

“De leden zijn werkzaam in de wetenschap, bij lokale overheden en bij maatschappelijke organisaties.”

De Adviesraad van het Trendbureau Drenthe & Sociaal Planbureau Groningen is onlangs versterkt met twee nieuwe leden:

  • J.R.R. (Johan) Brongers, directeur-bestuurder Tintengroep
  • Drs. H. (Hans) Kox MBA, directeur Publieke Gezondheid/GGD GHOR Drenthe

De Adviesraad – onder voorzitterschap van de drs. Frans Jaspers – heeft een belangrijke adviserende taak. De raad voorziet de bureaus van een kritische reflectie op de onderzoeken, zowel over de maatschappelijke relevantie als het wetenschappelijke niveau. Bekijk de voltallige Adviesraad.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers