Nieuws

Filter
Regionale verkenning: Knelpunten en oplossingsrichtingen in de grensvlakken tussen drie wetten in de ouderenzorg

Regionale verkenning: Knelpunten en oplossingsrichtingen in de grensvlakken tussen drie wetten in de ouderenzorg

Publicatie onderzoek behoefte mantelzorgondersteuning en logeerzorg: Mantelzorgers zeggen; zie en hoor ons!

Publicatie onderzoek behoefte mantelzorgondersteuning en logeerzorg: Mantelzorgers zeggen; zie en hoor ons!

Eerste resultaten corona panelonderzoek

Eerste resultaten corona panelonderzoek

Faillissement ouderenzorg te voorkomen?!

Faillissement ouderenzorg te voorkomen?!

Op weg naar één provinciaal kader voor ‘tijdelijke bedden’

Op weg naar één provinciaal kader voor ‘tijdelijke bedden’

Start pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten in Assen en Midden-Drenthe

Start pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten in Assen en Midden-Drenthe

Drentse ouderenzorg onvoldoende voorbereid op de toekomst

Drentse ouderenzorg onvoldoende voorbereid op de toekomst

Provinciale verkiezingsdebatten Zorg & Leefbaarheid

Provinciale verkiezingsdebatten Zorg & Leefbaarheid

Zicht op de zorgketen voor ouderen in Drenthe

Zicht op de zorgketen voor ouderen in Drenthe

Minister Bruno Bruins te gast bij de zesde Drentse Zorgtafel

Minister Bruno Bruins te gast bij de zesde Drentse Zorgtafel

Preventie van eenzaamheid: wat werkt?

Preventie van eenzaamheid: wat werkt?

Cliëntervaring met Wmo overwegend positief in 5 Drentse gemeenten

Cliëntervaring met Wmo overwegend positief in 5 Drentse gemeenten

Zorgmonitor Drenthe van start

Zorgmonitor Drenthe van start

Meer bekendheid nodig voor onafhankelijke cliëntondersteuning

Meer bekendheid nodig voor onafhankelijke cliëntondersteuning

Zorgmonitor Drenthe van start

Zorgmonitor Drenthe van start

Vraag en aanbod mantelzorg uit balans in Drenthe?

Vraag en aanbod mantelzorg uit balans in Drenthe?

Meer zicht op cliëntervaring met SenseMaker®

Meer zicht op cliëntervaring met SenseMaker®

Ouderen met welzijnsklachten onnodig naar de spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis

Ouderen met welzijnsklachten onnodig naar de spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis

Factsheet arbeidsmarkt, zorg en welzijn 2017 (ZorgpleinNoord)

Factsheet arbeidsmarkt, zorg en welzijn 2017 (ZorgpleinNoord)

Tweede Overall Rapportage Sociaal Domein (SCP) uitgebracht

Tweede Overall Rapportage Sociaal Domein (SCP) uitgebracht

Verdiepende analyse cliëntervaringsonderzoek 2016 online

Verdiepende analyse cliëntervaringsonderzoek 2016 online