Nieuwste cijfers over armoede en problematische schulden

Terug

Nieuwste cijfers over armoede en problematische schulden

Geschreven op 28 maart 2022

“Hoewel het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens in 2020 is gedaald, was het aandeel huishoudens met een inkomen net boven het sociale minimum stabiel.”

De nieuwste cijfers over huishoudens met een (langdurig) laag inkomen en geregistreerde problematische schulden zijn op gemeenteniveau beschikbaar op de website van Trendbureau Drenthe. Vijf verschillende themapagina’s geven inzicht in armoede en schulden in de Drentse gemeenten:

Huishoudens met een laag inkomen

Het aandeel huishoudens met een laag inkomen in de provincie is in 2020 sterk afgenomen. Dit is met name het geval in de gemeenten Assen en Borger-Odoorn. Eenzelfde afname geldt ook voor het aandeel kinderen in huishoudens met een laag inkomen. De daling in het aandeel huishoudens met een laag inkomen is deels te verklaren door de toegenomen koopkracht vanwege de lopende cao-afspraken, de financiële regelingen vanwege het coronavirus (zoals steunpakketten) en andere ondersteuningsmaatregelen van de overheid (CBS, 2021). Er is geen sprake van een (sterke) daling in het aandeel huishoudens dat moet rondkomen van een inkomen van 110% of 120% van het sociale minimum. Dus hoewel het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens in 2020 is gedaald, was het aandeel huishoudens met een inkomen net boven het sociale minimum stabiel.

Schuldenproblematiek

Het aandeel huishoudens met geregistreerde problematische schulden is redelijk stabiel, maar ook hier zien we een lichte daling in het aandeel huishoudens. Huishoudens met een laag of onzeker inkomen, bijvoorbeeld door een flexibele contracten of werkloosheid, hebben vaker te maken met schuldenproblematiek.

Ervaren armoede

Het ervaren van armoede hangt niet één op één samen met het hebben van een inkomen onder de lage inkomensgrens. Huishoudens met een hoger inkomen kunnen ook financiële problemen ervaren. Om hier meer inzicht in te geven hebben we het aandeel inwoners dat moeite ervaart om rond te komen aan de monitor toegevoegd. Deze cijfers komen uit de Gezondheidsmonitor 2020 van het RIVM, het CBS en de GGD’en. Het aandeel inwoners dat moeite ervaart om rond te komen, ligt een stuk hoger dan het aandeel huishoudens met een inkomen onder de lage inkomensgrens. In de provincie Drenthe gaf 11% van de inwoners aan in de voorafgaande 12 maanden enige of grote moeite te hebben gehad met rondkomen.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers