Basisscholen per grootteklasse

In Drenthe zijn er in schooljaar 2016 266 basisscholen. Dit is ten opzichte van het jaar 2011 een afname met 11%. Landelijk nam het aantal scholen in dezelfde periode af met 7%. De krimp (het sterkst in Zuidoost Drenthe) zorgt voor een afname van leerlingaantallen, wat weer kan leiden tot het sluiten van scholen. De provincie telt al jaren meer kleine scholen dan landelijk. De Drentse onderwijsmonitor houdt de ontwikkelingen in de gaten.

In het kort

  • Een tiende deel van de Drentse basisscholen heeft minder dan 50 leerlingen. Landelijk heeft 4% van de scholen minder dan 50 leerlingen.
  • Landelijk heeft bijna de helft van de basisscholen meer dan 200 leerlingen, in Drenthe is dit net iets meer dan een kwart van de scholen.

In Drenthe relatief meer kleine scholen dan landelijk.

Elf procent van de Drentse basisscholen heeft in 2016 minder dan 50 leerlingen (6 Drentse basisscholen hebben een leerlingaantal beneden de 30).  In Nederland is dit percentage 4%. De krimp in delen van Drenthe zorgt voor een afname van leerlingaantallen en dus ook voor sluiting van scholen. In de visualisatie kun je per gemeente bekijken wat het aandeel basisscholen per grootteklasse is en om hoeveel scholen het hierbij gaat, in 2011 en in 2016.

gerelateerd

medewerkers