Leerlingen op de basisscholen

Aan het begin van schooljaar 2016-2017 zijn er in totaal  41.203 leerlingen op de basisscholen in Drenthe. Dat is 2,6% minder dan een jaar eerder. De ‘afnamepiek’ die vorig jaar nog achter de rug leek te zijn is dit jaar weer toegenomen. In vergelijking met schooljaar 2000-2001 is het aantal leerlingen afgenomen met 11%. In Nederland was deze afname in dezelfde periode minder sterk, namelijk 8%.  

In het kort

  • Op 1 oktober 2016 zijn er in totaal 41.203 leerlingen op de Drentse basisscholen.
  • De laatste tien jaar is er een dalende trend in leerlingaantallen, deze daling is sterker dan landelijk.
  • Het percentage gewichtenleerlingen (achterstandsleerlingen) in Drenthe is 7,8% (landelijk (8,7%).
  • Drentse scholen hebben gemiddeld 155 leerlingen (landelijk 220 leerlingen).

Dalende trend leerlingenaantallen op de basisscholen nog niet gekeerd

In schooljaar 2000-2001 zaten op de Drentse basisscholen nog ruim 46.000 kinderen. In schooljaar 2016-2017 is dat aantal afgenomen tot 41.203, een daling van 11%. Landelijk was de daling van het leerlingenaantal in dezelfde periode 8%.  In de periode 2000 tot 2008 is er eerst jaarlijks een kleine toename van enkele tienden van procenten van het aantal kinderen op de basisscholen. Vanaf 2008 zet de daling in, met de hoogste afnamepiek in 2009 (-2,9%). Vorig jaar leek de dalende trend te keren, de afname was toen 1,8%. Echter het schooljaar 2016-2017 laat weer een grotere daling zien: 2,6% minder leerlingen dan in het vorige schooljaar.

In Drenthe minder achterstandsleerlingen dan landelijk.

Hieronder ziet u een aantal kengetallen over het basisonderwijs. We vergelijken de Drentse cijfers met de landelijke cijfers. U kunt voor elke Drentse gemeente de betreffende cijfers kiezen. In Drenthe zijn er minder achterstandskinderen op de scholen dan landelijk (de zgn. gewichtenleerlingen: in Drenthe 7,8% en landelijk 8,7%).  De Drentse scholen hebben gemiddeld minder leerlingen dan gemiddeld in Nederland.

gerelateerd

medewerkers