Leerlingen op het hbo en het wo

Ongeveer 8.400 in Drenthe woonachtige jongeren volgen een hogere beroepsopleiding (hbo) en ruim 1.500 Drentse jongeren volgen een universitaire/ wetenschappelijke opleiding (wo). We kijken hier naar de sectoren waarbinnen de hbo-ers en de wo-ers onderwijs volgen en vergelijken de Drentse en landelijke cijfers.

In het kort

  • Toename keuze voor een technische opleiding bij Drentse hbo-ers.
  • Economie meest populaire hbo-studierichting
  • In het wo iets meer belangstelling voor techniek dan eerdere jaren
  • In het wo kiezen Drentse studenten het vaakst een economische opleiding

Meer jongeren in Drenthe kiezen techniek-onderwijs

Het aantal jongeren dat in Drenthe woont en hoger beroepsonderwijs volgt is de afgelopen jaren constant (8.400). Er zijn wel verschuivingen te zien in de onderwijsrichting die studenten kiezen. Een op de vijf jongeren kiest voor techniek. Dat is meer dan vorig jaar (16%) en ook meer dan het aandeel op landelijk niveau. In het Techniekpact Noord-Nederland is de ambitie geformuleerd dat in 2020 30% van de hbo-jongeren voor een technische beroepsopleiding kiest.

Het aandeel studenten op economie en onderwijs is iets gedaald. Economie is nog wel steeds de meest populaire richting onder hbo-studenten.

Techniek in het wetenschappelijk onderwijs nog niet populair, maar

belangstelling neemt toe

Iets meer dan 1.500 in Drenthe wonende jongeren volgen een opleiding aan de universiteit (vorig jaar iets minder dan 1.400). Opleidingen in de richtingen economie, taal en cultuur, recht en gedrag en maatschappij zijn de afgelopen jaren het meest geliefd. Landelijk gezien worden andere keuzes gemaakt. Gedrag en maatschappij staat bovenaan de keuzelijst, gevolgd door economie en techniek. Techniek is onder de Drentse thuiswonende jongeren minder populair. Toch zien we, evenals bij de hbo-ers, meer jongeren die voor een opleiding in deze richting kiezen. Bijna 1 op de 10 studenten kiest voor techniek en dat is meer dan de 6% van vorig jaar en de 5% in 2013-14. In heel Nederland is het aandeel techniek-studenten niet toegenomen.

gerelateerd

medewerkers