Leerlingen op het middelbaar beroepsonderwijs

Het afgelopen jaar is het aantal mbo-ers woonachtig in de provincie Drenthe iets toegenomen. Van 16.321 studenten in 2014/15 tot 16.351 in schooljaar 2015/16. De voorgaande jaren zagen we juist een daling. Die dalende trend zien we nog steeds op landelijk niveau. We kijken hier naar de sectoren waarbinnen de mbo-ers onderwijs volgen en vergelijken de Drentse en landelijke cijfers.

In het kort

  • De meeste mbo studenten volgen een BOL-opleiding (80%).
  • De verschuiving van BBL naar BOL uit eerdere jaren zet niet door.
  • De meest gekozen sector is Zorg en Welzijn, 35% van de mbo-studenten volgt hierin onderwijs.

Geen verdere verschuiving van BBL naar BOL

De afgelopen jaren zagen we een verschuiving in de leerwegkeuze van studenten. Van beroepsbegeleidende leerweg (BBL) naar beroepsopleidende leerweg (BOL). In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) staat lerend werken centraal. De meeste BBL-studenten werken vier dagen en gaan 1 dag naar school. De afgelopen jaren bleek de BBL deelname flink gedaald, met als belangrijkste oorzaak de economische crisis en de afname van beschikbaarheid van leerbanen. Hierdoor kozen meer studenten een BOL, waarbij je vier of vijf dagen per week naar school gaat en er een stage is bij een erkend leerbedrijf.

Die verschuiving van BBL naar BOL heeft het afgelopen jaar niet doorgezet. Zowel in 2014/15 als 2015/16 volgde op provinciaal en op landelijk niveau rond de 20% van de mbo-ers een BBL-opleiding. Dit komt doordat het aantal leerbanen weer iets is toegenomen door de aantrekkende economie. Bepaalde sectoren kampen nog steeds met een tekort aan leerbanen, zoals zorg en welzijn, juist een van de meest favoriete sectoren in Drenthe.

We zien in de visualisatie dat de meeste mbo-ers een opleiding op niveau 4 volgen, Er zijn geen grote verschillen met de landelijke cijfers.

Zorg en Welzijn nog steeds populair.

Meer dan een derde kiest een opleiding in de zorg en welzijnshoek. Dit is overigens ook landelijk de meest gekozen sector. De sector economie wordt in iets meer dan een kwart van de gevallen gekozen (landelijk iets vaker). Techniek komt in Drenthe op de derde plaats met een deelname van 26%. Rond de 7% volgt een agrarische opleiding. Dat is iets meer dan landelijk (5%).

U kunt hieronder een Drentse gemeente kiezen om te zien in welke sector de aldaar woonachtige mbo studenten onderwijs volgen.

gerelateerd

medewerkers