Onderwijs in coronatijd - uitkomsten leerlinggesprekken

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Onderwijs in Drenthe, hoe staat jouw gemeente ervoor?

Onderwijs

Voorwaarden voor kansrijke schoolmaaltijden

Onderwijs

Investeren in gelijke kansen in en rond het onderwijs gaan we terugzien op allerlei terreinen van Brede Welvaart

Niet ieder kind krijgt van huis uit hetzelfde mee naar school. Of het nu gaat om de inhoud van de broodtrommel of ervaringen met sport, cultuur en muziek, zelfvertrouwen of veiligheid. Het zijn ‘krukjes’ die nodig zijn om aan het einde van de basisschool een minimaal niveau voor taal en rekenen te bereiken. Ieder kind zou dezelfde kansen moeten

Onderwijs

Onderwijs in Drenthe, hoe staat jouw gemeente ervoor?

Woon of werk je in Drenthe en wil je weten hoe het gaat met scholen en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in jouw gemeente? De nieuwe feitenboekjes voor 11 Drentse gemeenten zijn uit. Welke cijfers? In de gemeentelijke feitenbladen van de Drentse Onderwijsmonitor staan cijfers van het schooljaar 2021-2022 en eerder. Hoe goed zijn l

Onderwijs

Niet alle kinderen krijgen van huis uit de vleugels mee om de wereld in te vliegen

Niet alle kinderen krijgen van huis uit de vleugels mee om ze voluit de wereld in te laten vliegen. Met deze zin opende Imke Oosting, onderzoeker bij het Trendbureau Drenthe en verantwoordelijk voor de Drentse Onderwijsmonitor, haar bijdrage tijdens de Drentse Onderwijsdag. Het geeft precies weer waar het in het creëren van gelijke onderwijskanse

Publicaties

Onderwijs

Rapport Voorwaarden voor kansrijke schoolmaaltijden

Onderwijs

Feitenblad Schoolmaaltijden en kansengelijkheid

Onderwijs

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor gemeente Aa en Hunze 2017-2023

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Investeren in gelijke kansen in en rond het onderwijs gaan we terugzien op allerlei terreinen van Brede Welvaart

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Brugfunctionaris Sharon Lawson: “Dit is de mooiste baan die er is”

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

S.O.S. voor scholen bij het omgaan met armoede

Annelies Kassenberg, gebruikt dit S.O.S. om aan te geven welke stappen scholen kunnen nemen om armoede in een gezin te signaleren en leerlingen en gezinnen te ondersteunen en te stimuleren. Als lector Jeugd en Leefomgeving aan de Hanze Hogeschool werkte Annelies mee aan de brochure “Omgaan met armoede op scholen: handreiking voor po en vo”. Fin

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Trendbureau Drenthe en Rijksuniversiteit Groningen stellen bijzonder hoogleraarsfunctie Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid in

CMO STAMM en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben Aleid Brouwer aangesteld als bijzonder hoogleraar Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid. Per 1 maart begint Brouwer aan de functie bijzonder hoogleraar, gecombineerd met een functie als senior onderzoeker op het thema brede welvaart bij kenniscentrum CMO

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Zomerprogrammering: voor en door jongeren

De provincie, gemeenten en maatschappelijke partijen werken al drie jaar samen om tijdens de zomervakantie activiteiten uit te voeren voor jongeren, maar vooral ook door jongeren bedacht en opgezet. Deze Zomerprogrammering geeft ontspanning en ontmoetingen, maar ook de kans kennis te maken met activiteiten die misschien nieuw zijn. Na drie jaar Zom