Adviezen voor voortgezet onderwijs

Drentse kinderen doen het behoorlijk goed op het basisonderwijs in vergelijking met hun landelijke leeftijdsgenootjes. De scores op de reken- en taaltoetsen die door de jaren heen worden gemaakt zijn in veel gevallen zelfs hoger dan het landelijke gemiddelde (zie ook ‘prestaties in het basisonderwijs’). Toch worden er door de Drentse scholen vaker vmbo en minder vaak vwo of havo/vwo adviezen voor voortgezet onderwijs gegeven.

In het kort

  • In schooljaar 2015-2016 kreeg 50% van de Drentse kinderen een vmbo-advies voor voortgezet onderwijs (landelijk 46%).
  • Het ‘dubbeladvies’ havo/vwo wordt in Drenthe veel minder vaak gegeven dan landelijk.
  • In Drenthe is het advies van de basisschool veel vaker vmbo dan het advies op basis van de centrale eindtoets.

Drentse scholen adviseren vaker vmbo dan landelijk.

Aan het eind van schooljaar 2015-2016 kreeg 50% van de Drentse basisschool leerlingen een vmbo-advies voor voortgezet onderwijs. Landelijk is dit percentage lager, namelijk 46%. Drentse kinderen krijgen iets vaker een havo-advies en iets minder vaak een vwo-advies dan hun landelijke leeftijdsgenootjes. Het dubbeladvies havo/vwo wordt in Drenthe ook minder vaak gegeven.

Adviezen Drentse scholen vaak lager dan uitslag eindtoets.

De school geeft een advies voor voortgezet onderwijs en daarna maken de meeste leerlingen een eindtoets, die eveneens een adviesniveau oplevert. Wanneer we het advies van de school vergelijken met het advies dat op basis van de eindtoets gegeven kan worden dan valt op dat het school advies in Drenthe veel vaker lager is dan het advies dat uit de eindtoets komt. Het definitieve advies kan overigens worden bijgesteld op basis van het eindtoetsresultaat. Dit hoeft echter niet.

gerelateerd

medewerkers