Schooladviezen en vervolgonderwijs

Hoe goed voorspelt het schooladvies de verdere schoolloopbaan van de leerling? We zien dat in de helft van de gevallen het niveau  in het voortgezet onderwijs overeenkomt met het schooladvies. Voor de overige helft is er ofwel hoger ofwel lager geadviseerd. Hier ziet u in hoeverre Drenthe hierin afwijkt van het landelijke beeld.

In het kort

  • Drentse schooladviezen zijn vaker dan landelijk hoger dan het vervolgonderwijs (resp. 33% en 27%).
  • Vooral in regio Zuidwest-Drenthe hogere schooladviezen dan het uiteindelijke vervolgonderwijs.

In Drenthe iets vaker dan landelijk leerlingen in leerjaar 3 op lager niveau dan schooladvies

In ongeveer de helft van de gevallen zijn leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs terecht gekomen op het onderwijsniveau dat ook voor hen door de basisschool geadviseerd was. Drenthe verschilt hierin niet van de rest van Nederland (Drenthe in 50% van de gevallen, landelijk in 51% van de gevallen).

Landelijk zit 27% van de leerlingen in leerjaar 3 op een lager niveau dan het advies van de basisschool. In Drenthe is hiervan bij 31% sprake. Er is dus in Drenthe vaker afstroom ten opzichte van het schooladvies dan landelijk.

In de visualisatie ziet u ook de informatie voor de Drentse regio’s. Bij leerlingen die op een basisschool in Zuidwest Drenthe zaten zien we vaker dat het advies hoger was dan het uiteindelijke onderwijsniveau (in leerjaar 3) van de leerling.

In de rapportage Drentse Onderwijsmonitor 2016 gaan we dieper in op de adviezen en het vervolgonderwijs, waarbij onder andere ook gekeken wordt naar achtergrondfactoren van leerlingen.

gerelateerd

medewerkers