Passend Onderwijs

Met de Wet Passend Onderwijs is het de verantwoordelijkheid van scholen om kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Daar waar het kan in het regulier onderwijs. Daar waar het nodig is in het speciaal (basis)onderwijs. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. In Drenthe (en deels daarbuiten) zijn 5 samenwerkingsverbanden actief.

We vermelden welke scholen voor speciaal onderwijs er zijn in Drenthe en hoeveel Drentse leerlingen naar een school voor speciaal onderwijs gaan.

gerelateerd