Scholen speciaal onderwijs

Voor leerlingen die zich in het regulier basisonderwijs niet optimaal kunnen ontwikkelen is er het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Scholen voor speciaal onderwijs zijn er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Het speciaal basisonderwijs is er eveneens voor leerlingen die in het regulier onderwijs niet optimaal gedijen, maar het betreft hier lichtere problematiek dan waar leerlingen op het speciaal onderwijs mee te maken hebben. Leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs gaan krijgen extra ondersteuning en les in kleinere klassen.

In Drenthe zijn 8 scholen voor speciaal basisonderwijs en 14 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Op onderstaande kaart staan deze scholen met vestigingsnaam en het aantal leerlingen op 1 oktober 2015 weergegeven.

gerelateerd

medewerkers