Scholen met inspectietoezicht

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de onderwijskwaliteit. Scholen kunnen op basis van kwaliteitsnormen een basistoezicht, een aangepast toezicht zwakke school of een aangepast toezicht zeer zwakke school krijgen.

In het kort

  • Het aantal (zeer) zwakke scholen is in 2016 afgenomen ten opzichte van 2015.
  • Er zijn eind 2016 2 zeer zwakke scholen en 11 zwakke scholen in Drenthe.

In Drenthe zijn relatief meer scholen onder toezicht dan in de rest van Nederland

Omdat in 2009 het aantal scholen met een toezichtarrangement 2009 hoog was, is in het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs Drenthe 2010 en 2011 afgesproken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en daarmee het aantal (zeer) zwakke scholen te verminderen. Sindsdien is het aantal scholen met toezichtarrangement fors afgenomen, tot in totaal 6 in 2013. In 2014 nam het aantal (zeer) zwakke scholen echter weer toe tot 10 en in 2015 was het aantal 15. De laatste inventarisatie (peildatum eind 2016) laat weer een kleine afname zien: eind 2016 waren er in Drenthe 2 zeer zwakke scholen en 11 zwakke scholen. Relatief gezien is het aandeel scholen met speciaal toezichtarrangement hiermee een kleine 3 procentpunten hoger dan landelijk. Drenthe heeft van alle provincies relatief de meeste (zeer) zwakke scholen.

In de visualisatie kun je een gemeente kiezen waarvan je de aantallen en percentages zwakke en zeer zwakke scholen wilt zien.

gerelateerd

medewerkers