Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

Nieuws Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

De Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit is een platform met vertegenwoordigers vanuit de provincie, de gemeenten, de schoolbesturen primair onderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs.

Betrokken medewerkers

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Investeren in gelijke kansen in en rond het onderwijs gaan we terugzien op allerlei terreinen van Brede Welvaart

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Trendbureau Drenthe en Rijksuniversiteit Groningen stellen bijzonder hoogleraarsfunctie Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid in

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Zomerprogrammering: voor en door jongeren

De provincie, gemeenten en maatschappelijke partijen werken al drie jaar samen om tijdens de zomervakantie activiteiten uit te voeren voor jongeren, maar vooral ook door jongeren bedacht en opgezet. Deze Zomerprogrammering geeft ontspanning en ontmoetingen, maar ook de kans kennis te maken met activiteiten die misschien nieuw zijn. Na drie jaar Zom

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Laten we alle kinderen bereiken die het nodig hebben!

Het programma “School en omgeving”, dat door het Ministerie van OCW is gestart, wil alle kinderen de mogelijkheid geven zich optimaal te ontwikkelen en te laten ontdekken waar hun sterke kanten liggen. Ontdekken waar je goed in bent, geeft een stimulans om verder te werken aan een goede toekomst. Met activiteiten waardoor kinderen hun talenten

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

De kracht van sport en bewegen

Elke Drent, jong en oud, zou moeten sporten en bewegen en niet alleen om een gezonde leefstijl te hebben. Sport heeft ook een relatie met allerlei andere maatschappelijke vraagstukken: mee kunnen doen in de samenleving, de sportaccommodaties in stand houden bij een krimpende bevolking, de economische waarde van evenementen zichtbaar maken en sport

Publicaties

Onderwijs

Drentse scholen scoren goed, maar er zijn grote verschillen