Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

Nieuws Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

De Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit is een platform met vertegenwoordigers vanuit de provincie, de gemeenten, de schoolbesturen primair onderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs.

Betrokken medewerkers

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Onderwerpen Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

Gerelateerd nieuws

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Vrijheid in planning bij thuisonderwijs was fijn, maar leerlingen krijgen betere uitleg in de klas

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Drentse onderwijsdag op 7 april 2021 met thema Effectief leesonderwijs

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Een nieuwe uitdaging voor scholen

De Drentse Onderwijsmonitor actualiseert voortdurend de gegevens over de leerprestaties van de Drentse leerlingen en hun onderwijsposities. Imke Oosting, onderzoeker bij Trendbureau Drenthe, besteedde tijdens de webinar van de Drentse Onderwijsdag dit najaar extra aandacht aan de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen/wiskunde. De

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Zijn we in staat om anders naar kinderen te kijken?

Ik, Remko Iedema, hoorde het mijzelf tegen een journalist zeggen: “Als Roos, mijn dochter,  in ‘mijn tijd’ (eind jaren zeventig, begin jaren tachtig) op de middelbare school zou hebben gezeten, zou ze volgens mij niet zijn uitgevallen.” Voor ik dit eruit flapte had ik er nog niet zo naar gekeken. Zou het omgekeerde óók waar zijn? Zou ik,

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Stap voor stap Passend Onderwijs beter maken voor leerlingen

Passend Onderwijs is, zes jaar na de invoering ervan, nog steeds in ontwikkeling. De discussie in de Tweede Kamer en de 25 maatregelen die minister Slob heeft aangekondigd om Passend Onderwijs te verbeteren, laten dit ook zien. "Gooi niet alles over de kop, maar laten we stap voor stap verder gaan om Passend Onderwijs beter te maken voor de leerli

Publicaties

Onderwijs

Drentse scholen scoren goed, maar er zijn grote verschillen