Niveau in het voortgezet onderwijs

De meeste Drentse leerlingen volgen een vmbo opleiding in het voortgezet onderwijs. De vmbo deelname is relatief groter dan landelijk. Ook zijn er in vergelijking met de landelijke cijfers wat minder vwo-leerlingen.

In het kort

  • In schooljaar 2016-2017 volgt 43% van de Drentse jongeren vanaf leerjaar 3 in het voortgezet onderwijs een vmbo-opleiding (landelijk 38%).
  • De Drentse deelname aan vwo onderwijs is lager dan landelijk.
  • Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten wat betreft de diverse onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs.

Drentse scholieren volgen vaker een vmbo opleiding dan landelijk

In schooljaar 2016-2017 volgt 43% van de Drentse scholieren vanaf leerjaar 3 in het voortgezet onderwijs een vmbo-opleiding. Landelijk is dit percentage 38%. Het aandeel vmbo-ers dat een theoretische of gemengde leerweg volgt is iets hoger dan het aandeel dat een basisberoeps- of kaderberoepsgerichte leerweg (bb of kb) volgt. Een kwart van de Drentse vo-scholieren zit op het vwo (landelijk 30%). Het aandeel Drentse leerlingen dat minimaal havo-niveau (havo +) volgt is met 53% lager dan het landelijke aandeel van 59%. Het havo-niveau in het voortgezet onderwijs is het niveau van startkwalificatie (in het mbo is minimaal niveau 2 vereist voor een startkwalificatie). Je kunt in de onderstaande visualisatie het onderwijsniveau kiezen waarvan je de percentages wilt zien per gemeente.

gerelateerd

medewerkers