Ook in nieuwe bestuursperiode inbreng Drents Panel voor Drents Parlement

Terug

Ook in nieuwe bestuursperiode inbreng Drents Panel voor Drents Parlement

Geschreven op 24 juli 2023

“Door middel van de antwoorden van inwoners uit heel Drenthe, konden Statenleden hun taak als volksvertegenwoordiger beter uitvoeren. Het geeft Statenleden een indruk van hoe er in alle hoeken en streken van Drenthe wordt gedacht.”

Op 15 maart ging 66,4% van de kiesgerechtigden in Drenten naar de stembus om een stem uit te brengen voor de Provinciale Staten van Drenthe. Dat is meer dan in 2019 (58,8%). Ook in de komende bestuursperiode 2023-2027 zal het Drents Parlement weer gebruik maken van de inbreng van het Drents Panel.

Coalitieakkoord ‘Samen bouwen we Drenthe’

In de vergadering van Provinciale Staten van 12 juli jl. is het nieuwe coalitieakkoord Samen bouwen we Drenthe aan de voorzitter, commissaris van de Koning, mevrouw Klijnsma overhandigd. In het akkoord staan de plannen voor Drenthe voor de bestuursperiode 2023-2027. Er is gekozen voor hoofdlijnen en accenten. De uitwerking wordt waar mogelijk opgepakt met inwoners, organisaties en Provinciale Staten.

Op woensdag 29 maart 2023 zijn alle 43 leden van de Provinciale Staten geïnstalleerd. Dit moment is de officiële start van de nieuwe bestuursperiode 2023-2027 van het Drents parlement.

Het nieuwe college bestaat uit de volgende gedeputeerden: Jisse Otter (BBB), Egbert van Dijk (BBB), Yvonne Turenhout (PvdA), Willemien Meeuwissen (VVD) en Henk Jumelet (CDA).

Drents Panel waardevol voor Drents parlement

Het Drents Panel is in het verleden erg waardevol gebleken voor het Drents Parlement. Door middel van de antwoorden van inwoners uit heel Drenthe, konden Statenleden hun taak als volksvertegenwoordiger beter uitvoeren. Het geeft Statenleden een indruk van hoe er in alle hoeken en streken van Drenthe wordt gedacht.

Samenwerking Drents Parlement en Trendbureau Drenthe

Sinds 2020 is het Drents Panel een samenwerking van Drents Parlement en Trendbureau Drenthe. Door de samenwerking kan het Drents Panel beter worden ingezet om informatie op te halen uit en over de Drentse samenleving.

Het Drents Panel telt momenteel ruim 6.000 leden van 18 jaar en ouder, verspreid over de provincie Drenthe.

Lees hier meer over het Drents Panel

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers