Actualisatie Leerlingraming VO // Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 22.03

Terug

Actualisatie Leerlingraming VO // Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 22.03

Geschreven op 26 juli 2017


Hoeveel leerlingen zijn er in de toekomst? Voor scholen is dit een belangrijke vraag. Ook voor de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 22.03 (regio Meppel/Hoogeveen/Steenwijk). Wat zijn volgens de beschikbare prognoses de gezamenlijke toekomstige leerlingaantal van de VO-scholen uit dit samenwerkingsverband? En hoe is deze per school?

Aanpak

De Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 22.03 is een samenwerking van 14 schoolbesturen. In totaal telt dit verband 8 besturen voor Voortgezet Onderwijs en 6 besturen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. In totaal zijn er bijna 11.000 leerlingen. Op verzoek van de opdrachtgever bracht CMO STAMM in 2014 in kaart wat de toekomstige leerlingenaantallen zouden zijn, in 2016 was het tijd voor een actualisatie van de leerlingenraming VO.

  • Alle betrokken scholen leveren leerling gegevens aan op een met elkaar vastgestelde teldatum.
  • Voor scholen die geen gegevens kunnen aanleveren worden prognoses van DUO gebruikt.
  • Analyse door onderzoeker.
  • Actuele rapportage.

Inzicht

Dankzij de actueelste toekomstverwachtingen van het leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs kan het samenwerkingsverband hierop adequaat inspelen, gezamenlijk en ook per school.

Resultaat

Actualisatie van het rapport ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 22.03, Leerlingraming VO’ van januari 2015 volgens beschikbare prognoses.

Betrokken medewerkers

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers