Cliëntervaringsonderzoek Wmo // Drentse en Groninger gemeenten

Terug

Cliëntervaringsonderzoek Wmo // Drentse en Groninger gemeenten

Geschreven op 2 mei 2017


Sinds de invoering van de Wmo 2015 moeten gemeenten jaarlijks onderzoek doen naar de ervaringen van hun Wmo-cliënten. De drie hoofdthema’s in het onderzoek zijn:

  • het contact met de gemeente;
  • de kwaliteit van de ondersteuning;
  • en het effect van de ondersteuning op het leven van de cliënt.

Aanpak

Het onderzoek van het Trendbureau Drenthe vindt plaats volgens landelijke instructies, waaronder de verplichting om tien vastgestelde vragen op te nemen. Gemeenten zijn vrij daarnaast andere vragen op te nemen. In Drenthe is hiervan gebruikgemaakt in aansluiting op de informatiebehoefte van de betreffende gemeente. Het onderzoek over 2016 is gehouden in het voorjaar van 2017. De resultaten van dit onderzoek en van het onderzoek over 2015 zijn per gemeente gepubliceerd op een speciale webportal.

Inzicht

CMO STAMM heeft voor 7 Drentse gemeenten het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 uitgevoerd. In al deze gemeenten is nagenoeg dezelfde vragenlijst, met 47 items, voorgelegd aan een steekproef van Wmo-cliënten. In totaal zijn hiervoor bijna 6.500 personen aangeschreven; ruim 2.500 cliënten hebben de vragenlijst op papier of digitaal ingevuld.
Ruim 2.500 Drentse Wmo-cliënten hebben in 2016 meegewerkt aan het cliëntervaringsonderzoek Wmo. In opdracht van zeven Drentse gemeenten is een steekproef getrokken uit bestaande Wmo-cliënten die in 2016 hulp of ondersteuning hebben aangevraagd en ontvangen. Van de 6.500 aangeschreven personen heeft 39% de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. De vragenlijst is zowel schriftelijk als digitaal uitgezet.

Resultaat

Meerdere Drentse gemeenten monitoren jaarlijks de ervaringen van hun Wmo-cliënten.
Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 en 2016 (website)

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers