Drentse Verwijsindex // Drenthe

Terug

Drentse Verwijsindex // Drenthe

Geschreven op 10 augustus 2017


De Verwijsindex is een wettelijke taak voor gemeenten en elke regio in Nederland kent dan ook een eigen implementatie, die onderling ook gegevens uit kunnen wisselen. De Drentse Verwijsindex (DVi) is een digitaal hulpmiddel voor professionals om hun betrokkenheid bij een jeugdige kenbaar te maken. Doen twee of meer professionals dit voor dezelfde jeugdige, dan ontstaat er een match.

Aanpak

De Drentse Verwijsindex is de lokale implementatie van de Verwijsindex Risicojongeren. Het bedrijf Multisignaal heeft de DVi gemaakt en is nog steeds verantwoordelijk voor de doorontwikkeling. CMO STAMM verzorgt het dagelijkse beheer van de Drentse Verwijsindex:

  • aansluiten van organisaties binnen jeugdzorg, (jeugd)gezondheidszorg, welzijn, onderwijs, werk en inkomen, en politie en justitie;
  • nieuwe medewerkers van een reeds aangesloten organisatie van een account voorzien;
  • medewerkers van aangesloten organisaties die nog weinig gebruik maken van de Drentse Verwijsindex helpen om hun organisatie een nieuwe impuls te geven.

Aansluiting op de Drentse Verwijsindex vindt pas plaats na ondertekening van een convenant en een Toetredingsovereenkomst.

Inzicht

Dankzij de Drentse Verwijsindex weten professionals sneller of een jeugdige ook bekend is bij zijn of haar collega's.

Resultaat

De Drentse Verwijsindex draagt bij aan snellere afstemming tussen professionals, zodat jeugdigen (nog) betere hulpverlening krijgen.
Drentse Verwijsindex

Betrokken medewerkers

Henk ten Brinke

Henk ten Brinke

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Ewout van Spijker

Ewout van Spijker

Data-analist

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers