MKBA: Hoe functioneert het sociale team? // Borger-Odoorn

Terug

MKBA: Hoe functioneert het sociale team? // Borger-Odoorn

Geschreven op 26 juli 2017


Sociale teams bestaan er in vele soorten en maten. Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) brengt de resultaten van sociale teams in beeld om de teams in termen van maatschappelijk rendement te kunnen volgen. Deze vorm van monitoring laat zien wat het verschil is met de situatie waarin het project niet uitgevoerd zou worden. De lessen die hieruit zijn getrokken worden meegenomen in de verdere doorontwikkeling van het sociale team. Het bureau LPBL heeft op basis van vele MKBA’s een tool ontwikkeld voor sociale (wijk)teams. De onderzoekers van Trendbureau Drenthe zijn getraind om de MKBA-tool voor sociale teams uit te voeren.

Aanpak

Als eerste is er een overzicht van casussen nodig. Welke dossiers leiden tot een beschikking en welke niet? Van beide categorieën wordt een aselecte steekproef genomen. De geselecteerde casussen worden vervolgens op procesniveau met een teamlid besproken. De resultaten van alle interviews komen bij elkaar in een Excel database. De onderzoekers van Trendbureau hebben geen toegang tot de registratie nodig en er zijn daarom geen problemen met de privacywetgeving!

De MKBA brengt aan de ene kant de kosten in beeld. Wat kost de aanpak? Welke frictiekosten zijn er? En wat zijn de kosten als gevolg van de inzet van extra zorg? Aan de andere kant komen ook de baten in beeld: van de aanpak, de effectiviteit, het voorkomen van escalatie en van immateriële baten. Elk interview vindt plaats aan de hand van de volgende aandachtspunten:

  • algemene informatie over het huishouden;
  • situatie van het huishouden bij aanvang van het traject;
  • welke interventies zijn gepleegd?;
  • situaties per leefgebied nu, of bij inactief worden van de casus.

In de eindrapportage brengen de onderzoekers advies uit over hoe effecten zijn bij te sturen zodat deze nog gunstiger zijn voor jouw situatie.

Inzicht

Steeds meer gemeenten en betrokken partijen vragen zich af hoe zij het effect van hun sociale team kunnen meten. Of welke vorm het sociale team in hun specifieke gebied het beste past. Passen de keuzes die gemaakt zijn voor de sociale teams bij de beoogde doelen? Functioneert het team zoals verwacht werd? Wat vraagt om aanpassingen? De MKBA laat zien wat het verschil is met de situatie waarin het project niet uitgevoerd zou worden.

Resultaat

MKBA van de drie sociale teams in de gemeente Borger-Odoorn.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers