Mobiliteit van ouderen door middel van ICT-ondersteuning // OV-bureau Groningen Drenthe

Terug

Mobiliteit van ouderen door middel van ICT-ondersteuning // OV-bureau Groningen Drenthe

Geschreven op 23 mei 2017


Het OV-bureau Groningen Drenthe is een van de partners van het Europese Interreg-project ITRACT. Binnen dit project worden innovatieve tools ontwikkeld voor een zo efficiënt en gebruiks- en milieuvriendelijk transportnetwerk. Het OV-bureau richt zich binnen dit project op de inwoners van Oost-Groningen. De verwachting is dat in de toekomst een grotere groep ouderen in Oost-Groningen afhankelijk zal zijn van openbaar vervoer. Niet alleen door een toename van het aantal ouderen, maar ook omdat voorzieningen, zoals ziekenhuizen en de supermarkt, op een steeds grotere afstand komen te liggen. Het is een uitdaging om de bereikbaarheid van voorzieningen en de mobiliteit van de bewoners van Oost-Groningen op een zo hoog mogelijk peil te houden.

Aanpak

Om ouderen te begeleiden in het gebruik van openbaar vervoer zijn gebruiksvriendelijke ICT-oplossingen ontwikkeld in de vorm van 3 verschillende apps. Deze apps helpen ouderen op weg voordat ze het openbaar vervoer gebruiken (bijvoorbeeld het plannen van een reis, het vinden van vertrektijden etc.) en tijdens het gebruik van het openbaar vervoer (bijvoorbeeld waar uit te stappen, hoe de bushalte voor de terugreis vinden etc.).
In Oost-Groningen heeft een pilot plaatsgevonden waarbij een groep ouderen prototypes van de apps hebben getest in een ‘Living lab’. Het Sociaal Planbureau Groningen, onderdeel van CMO STAMM, heeft de testfase begeleid en de resultaten van de Living lab in beeld gebracht.

Resultaat

De apps beschikbaar voor de ‘living lab’ in Oost-Groningen zijn prototypes. De bruikbaarheid, qua techniek, vormgeving en snelheid, is nog niet zodanig uitontwikkeld dat de apps openbaar toegankelijk kunnen worden gesteld. Tijdens de test hebben de deelnemers aan dit project dit duidelijk ervaren en dat heeft ook invloed gehad op hun mening en oordeel over de apps. Daarmee heeft dit onderzoek een aantal concrete punten aan het licht gebracht.

Website ITRACT

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers