Monitor en evaluatie pilot Naobuur // Westerveld

Terug

Monitor en evaluatie pilot Naobuur // Westerveld

Geschreven op 26 juli 2017


Sinds 2015 is de Wmo verrijkt met een bijzondere bepaling: het Right to Challenge. Hierin hebben burgers de mogelijkheid om tegen hun gemeente te zeggen: wij willen een (publieke) taak van jullie overnemen, omdat wij het beter of goedkoper kunnen. In Drenthe heeft de gemeente Westerveld als één van de eerste Drentse gemeenten hiervoor haar deuren opengezet. Vanuit het bestaande initiatief Naobuur in Vledder is gekeken wat er nodig is om een gemeentelijke taak ook daadwerkelijk aan bewoners over te kunnen dragen.

Aanpak

Met Naobuur wil het dorp Vledder wijkverpleging en welzijn beter met elkaar combineren, inclusief een sturende en uitvoerende rol voor bewoners. De gemeente en zorgverzekeraar zijn hiervoor ook nodig. De gemeente Westerveld en dorpsbelangen Vledder hebben CMO STAMM in 2016 gevraagd om de gewenste effecten van het initiatief Naobuur en van het Informatie- en Contactcentrum Zorg & Welzijn te monitoren en om tegelijkertijd een evaluatie uit te voeren van het bewonersinitiatief in Vledder.

Stappen van de monitor

 • vaststellen van de indicatoren;
 • verzamelen van de data per indicator: uit registraties en uit een bewonersenquête;
 • analyse en rapportage.

Stappen voor de evaluatie

 • opzet plan van aanpak evaluatie;
 • opstellen gespreksprotocol;
 • uitvoeren gesprekken en verzamelen van de data – in combinatie met de monitor;
 • analyse en rapportage.

Inzicht

Monitoring is een middel om inzicht in een bepaalde situatie te krijgen. Dit doe je door op vaste momenten bepaalde indicatoren te meten. Je monitort de (gewenste) effecten. Hiermee houd je zicht op je doelbereik. Met de evaluatie zijn de resultaten gemeten (van het project en van het proces). Hiermee zijn succesfactoren en verbeterpunten in beeld gebracht. In Vledder waren tot dan toe nog geen metingen uitgevoerd, ook niet bij de start van het initiatief in 2015.

Resultaat

De nul-situatie is in beeld gebracht en er is een proces van monitoring op gang gekomen waarmee de effecten en de resultaten van Naobuur op vaste momenten gemeten kunnen worden.

Betrokken medewerkers

Heike Delfmann

Heike Delfmann

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter
Hermien Maarsingh

Hermien Maarsingh

adviseur

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers