Onderzoek ervaren discriminatie // Gemeente Midden-Drenthe

Terug

Onderzoek ervaren discriminatie // Gemeente Midden-Drenthe

Geschreven op 23 januari 2018


Aanleiding

Iedereen in Nederland moet in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Toch worden sommige mensen beledigd of uitgescholden op straat, of hebben zelfs met geweld te maken komen, of komen minder gemakkelijk aan een baan. Als dit soort dingen gebeuren, omdat mensen bijvoorbeeld homoseksueel, gehandicapt, jood, vrouw, moslim, allochtoon, autochtoon, jong of oud zijn, heet dit discriminatie.
De gemeente Midden-Drenthe heeft het Trendbureau Drenthe, onderdeel van CMO STAMM, in samenwerking met het Meldpunt Discriminatie Drenthe, gevraagd om een onderzoek naar discriminatie uit te voeren in alle dorpen en wijken van de gemeente. Een breed onderzoek waarbij ook aandacht is voor de LHBTI-doelgroep (LHBTI is een verzamelterm en omvat als groep lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksen). De aanleiding voor de vraag naar een onderzoek naar discriminatie is de verkenning van de gemeente om bij het landelijke project Regenboogsteden aan te sluiten.
Uit landelijk onderzoek van het SCP (Ervaren discriminatie in Nederland, 2014) weten we dat een kwart van de Nederlanders discriminatie ervaart. Het vaakst wordt discriminatie ervaren op grond van leeftijd, etnische herkomst en de arbeidsmarkt. Uit de eerste LHBT-monitor (SCP 2016) weten we dat de opvattingen van de Nederlandse bevolking over LHBT-ers veelal positief zijn, maar dat de leefsituatie van LHBT-ers op de terreinen werk en veiligheid achterblijft bij die van heteroseksuele burgers.

Aanpak

Het onderzoek geeft inzicht in de mate waarin discriminatie wordt ervaren in de gemeente Midden-Drenthe en de mate van sociale acceptatie in Midden-Drenthe. Deze inzichten bieden de gemeente een basis voor lokaal passend antidiscriminatiebeleid.
Het onderzoek beperkt zicht niet tot de LHBTI-doelgroep. Het betreft een breed onderzoek waarbinnen ook aandacht is voor andere doelgroepen zoals migrantengroepen, moslims, leeftijdsgroepen, vrouwen en mensen met een beperking. De relevantie om ook aandacht te hebben voor de eerstgenoemde doelgroepen, is de verandering in het maatschappelijk klimaat door de komst en de opvang van vluchtelingen in Nederland en in Midden-Drenthe in het bijzonder.
Het onderzoek vond plaats via een online enquête onder een vooraf opgestelde steekproef van 3800 inwoners van de gemeente Midden-Drenthe. De periode waarin de enquête kon worden ingevuld liep van 1 tot en met 15 juli 2017. In totaal werkten 539 respondenten mee aan dit onderzoek. Verreweg de grootste groep vulde de vragenlijst online in (518 respondenten).

Inzicht

De gemeente Midden-Drenthe wil meer inzicht hebben in de aard en omvang van de discriminatie van LHBT’ers en sociale acceptatie en discriminatie in algemene zin, om met de resultaten nog betere beleidskeuzes te maken voor de toekomst.

Resultaat

Rapport Discriminatiemonitor Midden-Drenthe