QuickScan urgentie woningzoekenden // DOMESTA

Terug

QuickScan urgentie woningzoekenden // DOMESTA

Geschreven op 26 juli 2017


Woningcorporaties zijn gebaat bij een goed portefeuilleplan. Ter voorbereiding op zo’n plan wilde Domesta in 2016 een exacter zicht krijgen op de behoefte van de ingeschreven woningzoekenden en ook hoe groot de urgentie is voor wat betreft tijd, type woning en woonplaats. Zijn er ‘spoedzoekers’ en betreft dit bepaalde type woningen?

Aanpak

Om een goed beeld te kunnen verkrijgen, is eerst het aantal actief woningenzoekenden in kaart gebracht, net als de reden waarom ze zich hebben ingeschreven bij Domesta. Vervolgens hebben de onderzoekers samen met de opdrachtgever een vragenlijst samengesteld met vragen over de mate van urgentie en de aard van urgentie. De vragenlijst is voorgelegd aan alle actief woningzoekenden bij Domesta. Vooral digitaal en voor degenen zonder internet ook schriftelijk. De uitkomsten zijn geanalyseerd en gepresenteerd in de vorm van een factsheet.

Een Quickscan bestaat altijd uit de volgende stappen:

 • voorbereiding;
 • uitvoering enquête;
 • analyse en rapportage.

Inzicht

De woningcorporatie heeft een exact beeld van de mate van urgentie van de actief woningzoekenden die bij Domesta staan ingeschreven.

Resultaat

Een enquête onder de 3.500 actief woningzoekenden bij Domesta.

Betrokken medewerkers

Heike Delfmann

Heike Delfmann

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter
Hermien Maarsingh

Hermien Maarsingh

adviseur

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers