Van basisschool naar middelbaar onderwijs // Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

Terug

Van basisschool naar middelbaar onderwijs // Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

Geschreven op 26 april 2018


Uit de Drentse Onderwijsmonitor blijkt dat Drentse basisscholen lagere adviezen geven voor het voortgezet onderwijs (vo) dan landelijk, terwijl de prestaties taal en rekenen (boven-)gemiddeld zijn.

Aanpak

In opdracht van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit voerden wij aanvullend onderzoek uit. Dit aanvullende onderzoek is afgerond en bestond uit de volgende onderdelen:

  • Analyse van maatwerkgegevens rond advies, eindtoets en plaatsing vanuit groep 8 in het basisonderwijs, schoolloopbaangegevens in de onderbouw, inclusief op- en afstroom en doubleren, en van de resultaten en loopbaangegevens van eindexamenkandidaten.
  • Een online ouderpeiling onder ouders van leerlingen. Wat zijn hun ervaringen met het schooladviestraject en wat is hun houding en ambitie ten aanzien van de vo-opleiding en welke factoren spelen een rol bij de keuze voor een vo-school?
  • Naast de bovenstaande vormen van kwantitatief onderzoek, was er behoefte om met leerkrachten en ouders in gesprek te gaan. Wat is het verhaal achter de cijfers? We nodigden ouders uit voor een gesprek (mei/juni 2017) en organiseerden bijeenkomsten met het basis- en voortgezet onderwijs (november 2017).

Inzicht

Met het aanvullende onderzoek is in beeld gebracht welke factoren een rol speelden bij het bepalen van het vo-advies en ook wat de relatie tussen het advies en het vervolg in de voortgezet onderwijsloopbaan is.

Resultaat

De extra analyses en de enquête leverden onder andere de volgende bevindingen op:

  • Schooladviezen in Drenthe zijn lager dan verwacht op basis van taal- en rekenprestaties op de basisschool en vaker onder het toetsadvies dan landelijk.
  • De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs wordt ervaren als een grote overgang.
  • Veel leerlingen zitten in het derde leerjaar onder het adviesniveau van de basisschool.

We vroegen ouders en het basis- en voortgezet onderwijs of bovengenoemde onderzoeksuitkomsten werden herkend, of er sprake is van een probleem en wat er gedaan zou kunnen worden om de huidige situatie te verbeteren. Dat heeft geresulteerd in een reeks van ideeën en initiatieven die, afhankelijk van de school en regio, al opgepakt worden of nog opgepakt kunnen worden.

Betrokken medewerkers

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers