Ouderen met welzijnsklachten onnodig naar de spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis

Terug

Ouderen met welzijnsklachten onnodig naar de spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis

Geschreven op 15 februari 2018

“De Zorgmonitor Drenthe levert een bijdrage aan inzichten in de ouderenzorg door zorggebruik van oudere mensen te monitoren en de knelpunten in de zorg, samen met inwoners en beleidsmakers van de provincie, te duiden.”

Jaarlijks belanden er 322.000 ouderen zonder medisch specialistische noodzaak in een ziekenhuisbed, wat omgerekend op jaarbasis neerkomt op een onnodige bezetting van 4.100 dure ziekenhuisbedden. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van brancheorganisatie ActiZ is uitgevoerd naar het aantal ouderen (65+'ers) dat de spoedeisende-hulpafdeling (SEH) van ziekenhuizen bezoekt.

Opgave Drentse Zorglandschap

In 19% van de SEH-opnamen gaat het om ouderen met welzijnsklachten, zoals eenzaamheid en neerslachtigheid, waarvan de huisarts vindt dat alleen thuis blijven even niet meer verantwoord is. Een relatief grote groep die op dit moment onnodig een SEH bezoekt. Hierin ligt een opgave in het Drentse Zorglandschap. Vanuit een integrale blik preventie organiseren, zodat ouderen met welzijnsklachten in de eerste lijn met passende hulp worden ondersteund. De Zorgmonitor Drenthe levert een bijdrage aan inzichten in de ouderenzorg door zorggebruik van oudere mensen te monitoren en de knelpunten in de zorg, samen met inwoners en beleidsmakers van de provincie, te duiden.

Oplossingsrichting

Oplossingsrichtingen worden gezocht in een grotere beschikbaarheid van opvang in de eerste lijn (wijkverpleging; eerstelijnsverblijf, huisartsenzorg) wat leidt tot een vermindering van spoedopnames in ziekenhuizen. Alsook betere multidisciplinaire afstemming tussen wijkverpleging, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en ziekenhuis. De regie daar leggen waar nodig leidt tot de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek.

Bron:
ActiZ

Lees de publicatie van ActiZ Onderzoek naar duurzame inrichting spoedzorgketen voor ouderen

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers