Nieuwe inzichten in Drentse Ouderenzorg

5 maart 2019

Twee nieuwe onderzoeksrapporten schetsen een totaalbeeld van de samenwerking en samenhang in de Drentse ouderenzorg, van preventie tot langdurige zorg. Hiervoor zijn meer dan 100 ervaringsdeskundigen bevraagd door onderzoekers van Trendbureau Drenthe. Dinsdag 5 maart heeft Henk Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe, de rapporten aangeboden gekregen door Yvonne Turenhout, directeur-bestuurder en Marian Feitsma, onderzoeker (zie foto inzet).

Kijk op de keten in de Drentse Ouderenzorg

De zorg en ondersteuning voor ouderen in Nederland is van hoog niveau. Door ontwikkelingen als vergrijzing, stijgende zorgkosten en personeelstekorten, rijst de vraag hoe de kwaliteit van ouderenzorg in de toekomst behouden kan blijven in Drenthe. Een efficiëntere organisatie van en betere samenwerking in de keten zijn belangrijke voorwaarden. Maar hoe ziet de keten van ouderenzorg er eigenlijk uit in Drenthe? Welke opgaven en inspirerende initiatieven zijn er? En hoe beleven ouderen en mantelzorgers de zorg en ondersteuning? Deze onderwerpen komen terug in de onderstaande rapporten.

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Drenthe

In het onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Drenthe belicht Trendbureau Drenthe knelpunten en opgaven in de hele zorgketen, van preventie tot langdurige zorg. Hiervoor zijn meer dan 100 ouderen, mantelzorgers, zorgprofessionals, bestuurders en andere deskundigen bevraagd.

Uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’

In de uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’ vertellen  ouderen en mantelzorgers zelf over wat ze vinden van de zorg en ondersteuning die ze krijgen.

Persoonlijke toelichting

Wil je meer achtergrondinformatie over de Drentse ouderenzorg? Graag lichten Marian Feitsma en Marise Kaper de rapporten persoonlijk toe.

De publicaties ouderenzorg in handen van de gedputeerde