Drentse ouderenzorg onvoldoende voorbereid op de toekomst

Terug

Drentse ouderenzorg onvoldoende voorbereid op de toekomst

Geschreven op 5 maart 2019

“De rapporten geven inzicht in de totale keten van ouderenzorg én het perspectief van ouderen en mantelzorgers”

De zorg en ondersteuning voor ouderen in Nederland is van een hoog niveau. Maar het is de vraag of dat in 2040 nog zo zal zijn. In de provincie Drenthe wonen dan twee keer zoveel 80+’ers als nu. Dit leidt tot een toename van de vraag naar zorg. Ouderen hebben vaker te kampen met chronische ziekten, dementie en eenzaamheid. Door demografische ontwikkelingen daalt het aantal mensen dat (mantel)zorg kan leveren de komende decennia. De knelpunten die er nu al zijn in de zorg zullen verder toenemen. Trendbureau Drenthe stelt daarom dat de ouderenzorg veel efficiënter georganiseerd moet worden. Dit wordt onderbouwd in het onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten in de Drentse Ouderenzorg’ en de uitgave ‘Verhalen van ouderen en mantelzorgers’, die op 5 maart jl. is aangeboden aan Henk Jumelet, gedeputeerde van Drenthe. Trendbureau Drenthe sprak hiervoor met meer dan 100 ouderen, mantelzorgers, zorgprofessionals, bestuurders en andere deskundigen.

Belangrijkste opgaven in de hele keten:

  • Organiseer de zorg veel eenvoudiger en efficiënter.
  • Pak de arbeidstekorten aan, inclusief tekorten aan geriatrische kennis.
  • Ontwikkel een ketenbreed patiëntendossier.
  • Stel welbevinden en zingeving (nog meer) centraal en versterk het welzijnsaanbod.
  • Zet meer in op persoonlijke communicatie met ouderen en mantelzorgers.

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Drenthe

In het onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Drenthe belicht Trendbureau Drenthe knelpunten en opgaven in de hele zorgketen, van preventie tot langdurige zorg. Hiervoor zijn meer dan 100 ouderen, mantelzorgers, zorgprofessionals, bestuurders en andere deskundigen bevraagd.

Uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’

In de uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’ vertellen  ouderen en mantelzorgers zelf over wat ze vinden van de zorg en ondersteuning die ze krijgen.

Persoonlijke toelichting

Wil je meer achtergrondinformatie over de Drentse ouderenzorg? Graag lichten wij de rapporten persoonlijk toe.

Betrokken medewerkers

Simone Barends

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers