Oudergroep bij De Wilhelminaschool in Coevorden

Terug

Oudergroep bij De Wilhelminaschool in Coevorden

Geschreven op 10 maart 2021

“De Wilhelminaschool stimuleert de eigen ontwikkeling van de moeders.”

Deze morgen zijn in de Wilhelminaschool in Coevorden niet alleen leerlingen aanwezig, maar ook een aantal moeders van leerlingen uit groep 1 en 2. Tieny Boerma, ad-interim directeur van de scholengroep Coevorden van Arcade vertelt over het hoe en waarom van deze oudergroep, samen met Rolien Meijerink, locatiecoördinator van de school en Gretha Assen, de IB-er.

Andere aanpak

De leerlingen populatie van deze school is de laatste jaren veranderd. Een groot deel van de ouders is afkomstig uit niet-Westerse landen en spreekt een andere moedertaal dan het Nederlands. De leerlingen hebben een taalachterstand bij binnenkomst in de school. Dit vraagt om een ander en meer intensief contact met de ouders of om een andere aanpak dan gebruikelijk op een basisschool. De leerkrachten van de Wilhelminaschool zijn zich ervan bewust dat deze extra inspanningen nodig zijn: het zit in het DNA van de leerkrachten.
De ouders en de leerlingen worden elke dag bij de deur ontvangen. Wanneer een leerling niet op school komt, belt de leerkracht op of gaat soms zelf naar een gezin toe. Een voorbeeld van een andere aanpak zijn de voorlichtingsavonden. Daar vertelt niet de leerkracht hoe het onderwijs wordt gegeven, maar de leerlingen vertellen zelf aan hun ouders wat ze in de klas doen.

Ouderkamer voor leerlingen uit niet-Westerse landen

Een van de extra activiteiten die de school de ouders biedt, is de Ouderkamer. De moeders van groep 1 en 2 komen hier één keer per week samen voor zover ze geen andere verplichtingen hebben, zoals de inburgeringscursus. De moeders kunnen de jongere kinderen meenemen. Er is opvang aanwezig, gesubsidieerd door de gemeente Coevorden.
In de Ouderkamer laat Marjan Hemel, de leerkracht die hier de activiteiten verzorgt, de moeders kennis maken met het woordenschatprogramma van de school: Logo 3000. De ouders krijgen dezelfde woorden aangeboden als de kleuters. Het volgt de thema’s in de kleutergroep. Meer nog dan het vergroten van de eigen woordenschat heeft de Ouderkamer ook een ontmoetingsfunctie en vergroot het de algemene kennis van deze moeders. Onderwerpen als op tijd komen, wat neem je mee op schoolreis of wat is een rapportage-avond komen aan de orde. Voorwerpen en beeldmateriaal helpen de informatie over te brengen. De eigen ontwikkeling van de moeders wordt gestimuleerd en een methode als de “complimenten douche” helpt daarbij.

Goede leesresultaten

De ouders van groep 3 kunnen het eerste half uur op maandagmorgen de aangeboden woorden in Veilig Leren Lezen samen met hun kind oefenen. Wanneer ze zich hiervoor inschrijven kan vader of moeder ook op een andere ochtend komen oefenen. Directie en team van de school merken dat het vertrouwen van de ouders in de school groeit en dat ouders zich thuis voelen op school door het creëren van een veilige omgeving en als een resultaat van het investeren in de relatie met de ouders.

De basis voor de goede leesresultaten van de Wilhelminaschool ligt vooral in de wijze waarop de school aandacht heeft voor deze basisvaardigheid. Als eerste noemen ze zelf de goede instructie en het toepassen van verschillende leesvormen. Tijdens het schoolbreed stil lezen met een zelfgekozen boek, pakt ook de leerkracht of een ouder een boek. Maar ook de “oude” flitsprogramma’s en het Ralfi lezen worden ingezet. In de onderbouw zijn extra onderwijsassistenten actief, die gerichte ondersteuning geven op taal. Ook geeft het veel mogelijkheden voor herhaalde en verlengde instructie.

Aandacht voor PR-activiteiten

Het taal- leesonderwijs krijgt veel aandacht en directie en team zijn voortdurend bezig dit verder uit te bouwen, maar ook om vast te leggen wat ze al doen. En wat het onderwijsconcept van de school is. Door verschillende PR-activiteiten (juf Wilhelmina) laat de school zien waar ze goed in zijn. Het winnen van de Taalheldenprijs Drenthe is daarvan een voorbeeld.

Onderwijs verder uitbouwen

Directie en team van de Wilhelminaschool zitten vol plannen om hun onderwijs verder uit te bouwen. Een deel van het team is geschoold als 'kindertalentfluisteraar'. Het gaat hierbij om een gesprekstechniek, waardoor een leerling zijn of haar eigen talenten ontdekt en weet waar het plezier aan heeft. Deze gesprekken laat de leerling groeien, ook in breder perspectief en de leerkracht kan de leerling nog beter ondersteunen. Ook is één van de leerkrachten geschoold in traumasensitief onderwijs. Het richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen: het geven van een gevoel van veiligheid en het herkennen van signalen wanneer een kind een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt. Een wens van de school is nog het organiseren van een Taallokaal, waarbij kleuters op hun niveau extra ondersteuning krijgen bij het lees- en taalonderwijs.

Meer informatie

Mariet Thalens
coördinator Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit
06 51 55 28 02
m.thalens@gmail.com