Veelgestelde vragen

 • Wat is het Drents Panel?

  Het Drents panel is een vaste groep mensen uit de provincie Drenthe die een aantal keer per jaar benaderd wordt met het verzoek om hun mening te geven over zaken die in de provincie spelen. De panelleden worden via een e-mail uitgenodigd om op internet een vragenlijst in te vullen.

 • Wie heeft het Drents Panel opgezet?

  Het Drents Panel is in 2005 opgericht als online burgerpanel van de provincie Drenthe. De provincie Drenthe heeft CMO STAMM opdracht gegeven om invulling te geven aan Trendbureau Drenthe. Trendbureau Drenthe en Provinciale Staten voeren kwalitatief onderzoek uit middels peilingen onder het Drents Panel.

   

 • Wie kan deelnemen aan het Drents Panel?

  In principe kan iedere inwoner van de provincie Drenthe van 18 jaar of ouder deelnemen aan het Drents Panel. Echter, om de representativiteit van het panel te garanderen, kunnen inwoners zich alleen aanmelden als ze hiervoor een uitnodiging hebben ontvangen. Het panel is opgebouwd aan de hand van een representatieve steekproeven onder alle inwoners van 18 jaar en ouder in de provincie Drenthe.

 • Ik heb een uitnodigingsbrief ontvangen. Wat moet ik nu doen?

  Heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het Drents Panel, dan kunt u zich aanmelden via https://trendbureaudrenthe.nl/drents-panel/inlog-voor-panelleden/. Vul uw toegezonden  wachtwoord in en registreer u als panellid van het Drents Panel.

 • Hoe weet ik of mijn aanmelding succesvol is verlopen?

  Nadat u zich heeft aangemeld als panellid, ontvangt u van ons via de e-mail automatisch een bevestiging van uw aanmelding. Deze wordt doorgaans direct na aanmelding verzonden. Mocht u binnen enkele dagen geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan contact op met het Trendbureau Drenthe via info@trendbureaudrenthe.nl.

 • Waarom worden er allerlei persoonsgegevens gevraagd?

  Bij aanmelding voor het panel wordt een aantal persoonsgegevens gevraagd (naam, postcode, leeftijd, gezinssituatie e.d.). De persoonsgegevens worden gebruikt bij het analyseren van de resultaten: hebben mannen bijvoorbeeld een andere mening dan vrouwen, of oordelen jongeren anders dan ouderen? Ook doen we onderzoek naar de provincie Drenthe en hoe het gaat met de mensen in de provincie. Vaak is het nuttig om antwoorden van respondenten te koppelen aan het gebied waar ze wonen, bijvoorbeeld stad of platteland / krimpgebied of geen krimpgebied. Daarom vragen we naar uw postcode.

  Deze gegevens worden ook gebruikt om er voor te zorgen dat het panel een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van de Drentse bevolking. Tot slot kan het in sommige gevallen voorkomen dat er alleen aan een beperkt deel van het panel vragen gesteld worden, bijvoorbeeld alleen aan huishoudens met kinderen of aan bewoners van bepaalde gemeenten.

 • Hoe zit het met mijn privacy?

  Het Drents Panel is een onderzoeksinstrument van Trendbureau Drenthe en het Drents Parlement. Daarbij vindt technische ondersteuning plaats door het bedrijf Enalyzer. Uw persoonlijke gegevens en de antwoorden die u geeft bij het invullen van de enquêtes worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het panel. De resultaten die worden gepubliceerd zijn nimmer te herleiden tot individuele panelleden. Trendbureau Drenthe verplicht zich uw persoonlijke gegevens zo te beschermen dat ze niet voor andere diensten en doeleinden gebruikt worden. Lees hier onze privacy verklaring.

 • Krijg ik door aanmelding ongevraagde (reclame)mailtjes?

  Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, gegevens worden nooit doorgespeeld aan derden. U ontvangt van ons alleen e-mail wanneer er een nieuwe enquête is of om u op de hoogte te brengen van de uitkomsten van een enquête.

 • Heb ik speciale programma’s op mijn computer nodig?

  U heeft alleen een computer met internettoegang, een e-mailadres en een browser (bijv. Internet Explorer, Netscape, Firefox) nodig. Tevens is het mogelijk de enquêtes via een tablet of smartphone in te vullen.

 • Hoe vaak word ik uitgenodigd voor een enquête?

  Na aanmelding bij het Drents Panel ontvangt u bij de eerstvolgende meting een e-mail waarin u gevraagd wordt deel te nemen aan de enquête. Deze bevat een link om naar de online vragenlijst te gaan. Per jaar zullen ongeveer tien enquêtes gehouden worden.

 • Wat voor enquêtes kan ik verwachten?

  Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod. U kunt vragen krijgen over leefbaarheid, over bewegen en sport, over de impact van de coronamaatregelen, over de gevolgen van de energietransitie, over zorg, over uw woonomgeving, over voorzieningen, over openbaar vervoer, over politiek, over cultuur et cetera. Kortom: allerlei sociale en maatschappelijke onderwerpen.

 • Hoe lang duurt een gemiddelde enquête?

  De lengte van de vragenlijst verschilt per keer, maar we proberen de vragenlijst altijd zo kort mogelijk te houden. Meestal zal het invullen van de vragenlijst niet meer dan 5 à 10 minuten in beslag nemen.

 • Ben ik verplicht om aan iedere enquête mee te doen?

  Deelname is geheel vrijblijvend en u bent dus niet verplicht een vragenlijst in te vullen. Als u, om welke reden ook, niet wilt of kunt meewerken aan een bepaalde enquête kunt u de uitnodiging gewoon negeren. Om te voorkomen dat het bestand met panelleden langzamerhand ‘vervuilt’, wordt er vanuit gegaan dat panelleden die gedurende lange tijd geen enquêtes invullen niet langer willen deelnemen aan het Drents Panel. Zij worden uit het panel verwijderd.

 • Hoe gaat het meedoen in zijn werk?

  Meedoen is heel gemakkelijk. U wordt per e-mail uitgenodigd om aan een enquête mee te doen. In het e-mailbericht vindt u een link naar de vragenlijst. Door op de link te klikken wordt de vragenlijst automatisch geopend in uw internetbrowser. De antwoorden die u invult worden direct elektronisch verzonden.  Meestal staat een vragenlijst twee weken online. Binnen deze periode kunnen de panelleden zelf bepalen wanneer zij de vragenlijst invullen. Voordat de periode is verlopen krijgen de panelleden die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld een herinneringsmailtje met het verzoek de vragenlijst alsnog in te vullen.

 • De link in de uitnodiging werkt niet. Wat moet ik doen?

  Controleer om te beginnen of u daadwerkelijk verbinding heeft met internet. Worden andere internetpagina’s wel weergegeven? In de meeste e-mailprogramma’s wordt een tekst automatisch een link, wanneer er http voor staat. Bij het klikken op deze tekst wordt dan automatisch uw internetbrowser opgestart, en als u nog niet online was wordt verbinding gemaakt met internet. Indien er bij u niets gebeurt als u op de link klikt, start dan handmatig de internetbrowser, nadat u verbinding heeft gemaakt met internet. Kopieer vervolgens de tekst van de link (dus de tekst waar http voor staat) en plak deze in de adresbalk van uw internetbrowser.

 • Wat gebeurt er met mijn antwoorden na een foutmelding?

  Uw antwoorden worden na iedere vraag automatisch opgeslagen. Krijgt u tijdens het invullen een foutmelding of wilt u zelf even stoppen, dan gaan uw antwoorden niet verloren. Indien u op een later tijdstip (binnen de looptijd van het onderzoek) opnieuw inlogt, kunt u gewoon verder gaan waar u gebleven was. De vragenlijst is afgerond op het moment dat u het eindscherm ziet met de melding dat het einde van de vragenlijst is bereikt. Houd er rekening mee dat we voor de analyse van de onderzoeksresultaten alleen de antwoorden gebruiken van degenen die de vragenlijst volledig of grotendeels hebben ingevuld. Mocht u een foutmelding krijgen, dan kan het zijn dat er sprake is van technische problemen. Probeer dan later nog een keer in te loggen en de vragenlijst af te ronden.

 • Ik heb al meegedaan, maar krijg een herinnering. Waarom?

  In sommige gevallen kan het zijn dat u ten onrechte een herinnering krijgt. Dit betekent niet dat uw antwoorden niet verwerkt zijn. Deze worden namelijk per vraag opgeslagen. Het kan zijn dat u de laatste vraag van de vragenlijst niet heeft beantwoord. In dat geval ziet het programma niet dat u de rest van de vragenlijst wel heeft ingevuld en krijgt u automatisch een herinnering om de vragenlijst in te vullen. U kunt de herinnering dan gewoon negeren.

 • Waar kan ik de uitkomsten vinden?

  Nadat u en andere panelleden de vragenlijst hebben ingevuld, wordt het databestand met alle antwoorden geanalyseerd door onderzoekers van Trendbureau Drenthe of Drents Parlement. De resultaten worden in de vorm van een (korte) rapportage gepubliceerd op de website van Trendbureau Drenthe. De panelleden ontvangen periodiek een nieuwsbrief met de enquêteresultaten.

 • Ik zie telkens reclame bij het invullen van een vragenlijst. Hoe kan dat?

  Wij en onze softwareleverancier Enalyzer zullen nooit reclame plaatsen in een onderzoek of op een andere wijze reclame tonen. Wanneer u wel reclame te zien krijgt dan ligt dit zeer waarschijnlijk aan ongewenste software die op uw computer staat. Vaak bekend onder namen als add-ware en spy-ware. Deze programma’s kunnen onbewust of zonder uw toestemming zijn geplaatst door gebruik van internet en/of e-mail of het downloaden van andere programma’s. Dit is uiteraard erg vervelend. Er zijn gratis virusscanners en/of firewalls die u kunt gebruiken om dit te verhelpen, de bekendste zijn: Avast! Free Antivirus, Avira Free Antivirus, AVG Anti-Virus Free, Zone Alarm Free Antivirus + Firewall.

 • Wat moet ik doen als ik niet meer mee wil doen?

  Als u niet langer wilt deelnemen aan het Drents Panel kunt u zich op ieder moment uitschrijven. U kunt zich uitschrijven door op uw ‘profielpagina’ aan te geven dat u wilt stoppen met het panel en niet langer uitnodigingen wilt ontvangen voor deelname aan enquêtes.

 • Ik heb een andere vraag, waar kan ik terecht?

  Als u een vraag heeft die hierboven niet vermeld staat dan kunt u deze vraag per e-mail (info@trendbureaudrenthe.nl) of telefoon (050-577 01 01) stellen aan Trendbureau Drenthe. U kunt ook uw opmerkingen of suggesties aan ons doorgeven.

afbeelding
Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter
Marja Janssens

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter
Ewout van Spijker

Ewout van Spijker

Data-analist

 • Mail
 • LinkedIn