Overzicht van armoede in Drentse gemeenten

Terug

Overzicht van armoede in Drentse gemeenten

Geschreven op 19 oktober 2017

“Uit de feitenbladen blijkt dat het percentage huishoudens met een laag inkomen de afgelopen jaren in alle Drentse gemeenten is gestegen.”

Het Trendbureau Drenthe heeft twaalf feitenbladen uitgebracht over armoede in Drentse gemeenten. Per gemeente is het aantal en percentage huishoudens met een laag inkomen weergegeven. Daarnaast is informatie te vinden over de inkomenssituatie van kinderen, eenoudergezinnen en ouderen.
>> Naar de feitenbladen

Uit: Armoede: het beeld van de Veenkoloniën (feitenblad Emmen), CBS/Trendbureau Drenthe
Uit de feitenbladen blijkt dat het percentage huishoudens met een laag inkomen de afgelopen jaren in alle Drentse gemeenten is gestegen. Ook komt naar voren dat éénoudergezinnen met minderjarige kinderen van alle huishoudens het vaakst een laag inkomen hebben. Maar het percentage éénoudergezinnen met een laag inkomen loopt sterk uiteen (van 40,6% in Emmen tot 27,0% in Aa en Hunze). In positieve zin valt op dat het aandeel kinderen en jongeren dat opgroeit in een gezin met een (aanvullende) bijstandsuitkering in Drenthe lager is dan gemiddeld in Nederland. Voor huishoudens met een hoofdkostwinner boven de 65 jaar is de inkomenssituatie relatief gunstig, dankzij de AOW.

Trends

De feitenbladen zijn in september 2017 uitgebracht, voor de conferentie van de Alliantie van Kracht. Er zijn databestanden gebruikt die door anderen zijn samengesteld en bewerkt, nl. CBS en Kinderen in Tel. Een nadeel hiervan is dat de data niet heel recent zijn. Een voordeel is dat het Trendbureau Drenthe niet zelf onderzoek hoeft te doen. Als nieuwe data over armoede en (lage) inkomens beschikbaar zijn zal het Trendbureau Drenthe ook deze publiceren en van toelichting en duiding voorzien.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers