Project De jeugd van de toekomst

Terug

Project De jeugd van de toekomst

Geschreven op 22 maart 2019

“De verbinding tussen de verschillen leefgebieden is een krachtig middel om te voorkomen dat jongeren in de knel komen.”

Veel instanties zijn betrokken bij kwetsbare jongeren. Toch komen er nog steeds jongeren in de knel. Een complexe leefomgeving leidt vaak tot schooluitval, een ongezonde leefstijl en weinig toekomstperspectief. Hoe kan het dat het met zoveel kinderen misgaat en hoe kunnen we zorgroutes van jongeren verbeteren? Welzijn MensenWerk in Meppel gaat deze uitdaging aan met het project 'De jeugd van de toekomst'.

Denken vanuit het kind in zijn of haar volledige leefomgeving

Met project 'De jeugd van de toekomst' ontwikkelt Welzijn MensenWerk een werkwijze waarbij betrokkenen snel en preventief handelen om te zorgen dat jongeren niet in de knel komen. Zij doet dit samen met gemeenten in Zuidwest-Drenthe en met het voortgezet onderwijs Stad en Esch. Bij dit project is niet de school de vindplaats van jongeren. Juist de verbinding tussen de verschillen leefgebieden is een krachtig middel om te voorkomen dat jongeren in de knel komen. Schoolmaatschappelijk werk, politie, de sportvereniging, het welzijnswerk en onderwijs zijn partners.

Preventief werken

Het begint met visie, bewustwording en ‘omdenken’ volgens Corine Volleberg, bestuurder van Welzijn MensenWerk, en Geeske Kragt, projectleider. Systemen en protocollen loslaten en ‘gewoon doen’. Dit laatste is tijdens het gesprek met beide regelmatig te horen: ‘gewoon doen!’. “Alles waaraan gewerkt moet worden vanuit wet- en regelgeving doen we al. Alles wat er al is aan ondersteuning gaat ook goed, maar is simpelweg niet genoeg. Er komen toch nog kinderen in de knel. Preventief werken is daarom van belang.'' Eén van de momenten waarop dit bij uitstek speelt, is de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Maar een warme overdracht alleen is niet voldoende. Leerkrachten en docenten moeten signaalgevoelig worden. “Wat merk je in de klas? Kijk eens anders naar leerlingen en sta even stil bij wat je ziet. Probeer het waarom van een signaal te achterhalen.''

Zorgroutes verbinden

Onderdeel van het project is het nagaan hoe de zorgroutes lopen in een school en of daarin hiaten zitten. We zijn vaak verstrikt in diagnostiseren, protocolliseren en problematiseren. Wat kan beter? Is het een cognitief probleem of is andere hulp nodig? Moeten we deze leerling anders benaderen? De projectleider loopt mee met de bestaande zorgroutes in en buiten de school en verbindt de menskracht die er al is. Zo nodig laat men alle bestaande systemen los en levert men maatwerk. En als iets nú moet gebeuren dan moet het ook nú gebeuren.

Resultaat in het onderwijs

Hoewel het project pas een half jaar loopt, is er al resultaat te zien. Er is een positieve beweging op gang gekomen. Er kan snel worden gehandeld, omdat betrokkenen zien dat het ook zonder vaste routes en knellende regelgeving kan. Voor leerlingen moet het gaan betekenen dat ze in vertrouwen op school kunnen komen als het even niet gaat.

Meer informatie

06 51 55 28 02
m.thalens@gmail.com