Psychische gezondheid verslechterd door coronacrisis

Terug

Psychische gezondheid verslechterd door coronacrisis

Geschreven op 9 juli 2020

“Ook in Drenthe blijken eenzaamheidsgevoelens sterker samen te hangen met psychische gezondheidsklachten dan met lichamelijke klachten.”

Vóór de start van de coronacrisis was er al een verslechtering te zien in het psychisch welbevinden van vrijwel alle bevolkingsgroepen (met uitzondering van ouderen). Sommige groepen zijn nu nogmaals aangetast in hun psychische gezondheid door (de gevolgen van) de coronacrisis. Kwetsbare groepen die naar voren zijn gekomen uit zowel het onderzoek van het SCP als de onderzoeken van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe zijn jongeren, mensen met een slechte (psychische en/of lichamelijke) gezondheid, lager opgeleiden en mensen met een lager inkomen.

Eenzaamheid en werkverlies & baanonzekerheid zijn twee van de factoren die samenhangen met de (psychische) gezondheid en die onder druk komen te staan bij een crisis. Zo staat in het rapport Maatschappelijke gevolgen van corona, verwachte gevolgen van corona voor de psychische gezondheid’ van Sociaal en Cultureel Planbureau (hierna: SCP). Onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe naar de gevolgen van de coronacrisis onder inwoners van de twee provincies laten vergelijkbare resultaten zien.

Eenzaamheid

Tijdens de lockdown gaven mensen aan zich vaker eenzaam te hebben gevoeld dan normaal. SCP noemt met name jongeren en ouderen als groepen waarbij de eenzaamheidsgevoelens extra toe zijn genomen tijdens corona. In de panelonderzoeken in Groningen en Drenthe gaat het om bijna 1 op de 5 mensen die zich vaker eenzaam voelde. In deze twee provincies komen inderdaad jongeren, maar ook mensen met een slechte gezondheid en mensen die bang zijn om anderen te besmetten of om zelf besmet te raken naar voren als groepen die vaker eenzaam zijn (Sociaal Planbureau Groningen, 2020). Volgens het SCP hangen langdurige en ernstige eenzaamheidsgevoelens sterk samen met psychische problematiek. Ook in Groningen en Drenthe blijken eenzaamheidsgevoelens sterker samen te hangen met psychische gezondheidsklachten dan met lichamelijke klachten. In het Noorden blijken met name jongeren last te hebben van psychische problemen en met name ouderen worden beperkt door lichamelijke klachten.

Werkverlies en baanonzekerheid

Veel mensen hebben door de coronacrisis hun baan of opdrachten verloren of zijn hier bang voor. In april was al 9% van de 18+’ers in Groningen en 7% in Drenthe zijn of haar baan of opdrachten kwijt. Met name zelfstandigen komen naar voren als zwaar getroffen groep (zowel zelfstandigen met personeel als zonder personeel). Dit verlies van werk en de werkonzekerheid heeft negatieve gevolgen voor de psychische gezondheid, aldus het SCP. De grootste negatieve gevolgen worden verwacht voor mensen die als gevolg van de crisis hun werk verliezen en die daarnaast weinig hulpbronnen hebben (bijvoorbeeld weinig financiële reserves en weinig sociale relaties). Ook zijn er aanwijzingen dat het welbevinden niet alleen daalt door het werkverlies, maar ook dat een terugkeer naar het ‘oude’ niveau van welbevinden vaak niet plaatsvindt.

Benieuwd naar de rest van de uitkomsten van de panelonderzoeken in Groningen en Drenthe? Bekijk de resultaten van het onderzoek naar de impact van corona in Groningen en/of de resultaten van het onderzoek naar de impact van corona in Drenthe.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers