Rapport Discriminatiemonitor Midden-Drenthe 2017

Terug

Rapport Discriminatiemonitor Midden-Drenthe 2017

Geschreven op 23 januari 2018


De mate waarin discriminatie wordt ervaren in Midden-Drenthe kan worden geschetst door de volgende beelden: in het afgelopen jaar heeft ongeveer 9% van de inwoners zelf discriminatie ervaren (inclusief twijfel) en 26% van de inwoners heeft anderen gediscrimineerd zien worden. Voor 17% van de inwoners beïnvloedt discriminatie het leven.

Andere belangrijke uitkomsten van dit onderzoek zijn:
● 60% van de inwoners is van mening dat LHBTI’s in hun buurt worden geaccepteerd.
● Ruim de helft van de inwoners (54%) vindt het goed dat de gemeente Midden-Drenthe overweegt om Regenbooggemeente te worden en zo wil bijdragen aan de veiligheid en sociale acceptatie van LHBTI’s.
● 72% van de inwoners vindt het goed dat de gemeente Midden-Drenthe vluchtelingen opvangt, 19% van de inwoners voelt zich echter minder veilig door de komst van vluchtelingen in de gemeente
● Er is geen direct verband gevonden tussen het ervaren van discriminatie, of het zien van discriminatie bij anderen en persoonlijke kenmerken als geslacht, leeftijd, afkomst, geaardheid, opleidingsniveau en handicap.
● 24% van de inwoners is bekend met het Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Rapport Discriminatiemonitor Midden-Drenthe okotober 2017