Replay webinar Drentse Onderwijsdag 2020

Terug

Replay webinar Drentse Onderwijsdag 2020

Geschreven op 2 oktober 2020


Datum woensdag 7 oktober 2020 (replay)
Tijdstip 15.00 uur – 17.00 uur

 

Vereniging van Drentse Gemeenten, provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigen u uit voor een webinar met het thema “Onderwijs – Zorg – Jeugd”. Op 30 september was de live uitzending van het online webinar van de Drentse Onderwijsdag. U kunt zich aanmelden voor de replay op 7 oktober

In de Drentse Onderwijsmonitor vindt u de meest actuele gegevens over het onderwijs in onze provincie. Hoe doen onze leerlingen het in vergelijking met landelijke gegevens? Welk effect heeft het nieuwe onderwijsresultatenmodel? Waar gaan de leerlingen naar toe als ze het voortgezet onderwijs verlaten en hebben ze een baan na het mbo? Imke Oosting, onderzoeker bij Trendbureau Drenthe, presenteert de meest opvallende resultaten uit de Onderwijsmonitor.

Na invoering van Passend Onderwijs en de transitie van de jeugdhulpverlening blijft het een uitdaging deze twee domeinen met elkaar te verbinden. Is de zorg rondom een leerling en een gezin wel goed geregeld? Kan het onderwijs bijdragen aan het verminderen van de instroom in de jeugdhulpverlening en daarmee mogelijk de kosten verlagen? Moeten we bepaald gedrag vaker als normaal zien?

Bert Wienen en Remko Iedema proberen antwoorden te geven op bovenstaande vragen. Bert Wienen, onderzoeker, politicus en docent, gaat in op zijn onderzoek naar inclusief onderwijs.

Hoe nemen leerkrachten het gedrag van leerlingen waar en wanneer ervaren ze dat gedrag als problematisch? Wat is de norm voor normaal gedrag? Remko Iedema, beleidsmedewerker van een gemeente en auteur van het boek “Baat het niet, dan schaadt het wel” vertelt over zijn ervaringen hoe er, ondanks goed geformuleerd beleid, toch kinderen tussen wal en schip raken. Maar ook wat daarin anders zou moeten.

Na een eerder uitstel van deze jaarlijkse Onderwijsdag van 8 april naar 30 september gaan we nu, vanwege de coronamaatregelen, deze bijeenkomst in de vorm van een webinar doen. De webinar op 7 oktober is een replay zonder chatfunctie.

Programma

15.00 uur             Opening door Mieke Damsma, burgemeester van Midden-Drenthe en voorzitter van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

15.05 uur             Imke Oosting, onderzoeker Trendbureau Drenthe,  presenteert de actuele gegevens uit de Drentse Onderwijsmonitor

15.35 uur             Inleiding door Bert Wienen over zijn onderzoek naar inclusief onderwijs en de wijze waarop leerkrachten het gedrag van leerlingen ervaren.

16.15 uur             Remko Iedema, auteur van het boek “Baat het niet, het schaadt wel” onderzocht als vader en als manager hoe goedbedoelde interventies niet altijd het juiste effect  hebben en hoe het anders en beter kan.

16.55 uur             Sluiting door Mieke Damsma, burgemeester van Midden-Drenthe en voorzitter van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de replay op 7 oktober via https://cmo-stamm.webinargeek.com/drentse-onderwijsdag-replay.

Met vriendelijke groet,

Mieke Damsma,
burgemeester gemeente Midden-Drenthe en voorzitter van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

Meer informatie

Mariet Thalens
coördinator Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit
06 51 55 28 02
m.thalens@gmail.com