Risico op langdurende armoede stijgt

Terug

Risico op langdurende armoede stijgt

Geschreven op 23 januari 2018

“Opvallend is dat het aandeel huishoudens met een kortdurend laag inkomen daalt, maar dat het aandeel huishoudens dat langdurig moet rondkomen van een laag inkomen stijgt.”

Het CBS heeft in januari 2018 nieuwe regionale cijfers gepresenteerd over armoede en sociale uitsluiting. In de provincie Drenthe neemt het percentage huishoudens dat kortdurend leeft van een laag inkomen over het algemeen af, maar neemt de langdurende armoede toe.

Leven onder lage inkomensgrens

De nieuwe inkomenscijfers zijn vertaald naar een aantal visualisaties over armoede in Drenthe. Het beeld van 2016 laat zien dat in de provincie Drenthe de gemeenten Assen en Emmen het grootste aandeel huishoudens hebben met een laag inkomen, respectievelijk 9% en 8,9%. In 2016 lag de lage-inkomensgrens voor een alleenstaande op 1.030 euro per maand. Voor bijvoorbeeld een eenoudergezin met twee minderjarige kinderen ligt de grens op 1.560 euro per maand. Ook in eerdere jaren waren Assen en Emmen de gemeenten met het hoogste percentage huishoudens met een laag inkomen.

Langdurende armoede

Langdurende armoede (4 jaar of langer rondkomen van een laag inkomen) komt relatief minder vaak voor dan kortdurende armoede, maar ook binnen deze cijfers zien we dat de meeste huishoudens langdurig in armoede leven in Assen en Emmen (resp. 3,9 en 3,7%). Dit percentage ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. In De Wolden en Tynaarlo wonen de minste huishoudens met een langdurig laag inkomen.

Trends in armoede

De trends laten zien dat het aandeel huishoudens met een kortdurend laag inkomen daalt in vrijwel alle gemeenten, behalve in de gemeenten Borger-Odoorn en Midden-Drenthe. Ten opzichte van 2011 hebben de meeste gemeenten nog steeds een hoger percentage huishoudens met een kortdurend laag inkomen.
Opvallend is dat het aandeel huishoudens met een kortdurend laag inkomen wel daalt, maar dat het aandeel huishoudens dat langdurig moet rondkomen van een laag inkomen stijgt. Alleen in Aa en Hunze en in Tynaarlo blijft het percentage stabiel. Mensen die leven van een bijstandsuitkering verkeren relatief vaker in een situatie met een langdurig laag inkomen.
Op de indicatorenpagina Lage inkomens presenteren we de laatste visualisaties en een overzicht van de cijfers van 2016 en trends in kortdurende en langdurende armoede voor de provincie Drenthe.
Lees het gehele Rapport Armoede en sociale uitsluiting (CBS 2018) (PDF)
Bron: CBS

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers