De afbeelding laat zien dat er veel verschillende tijdelijke bedden zijn en dat deze onder verschillende wetten kunnen vallen (Wmo, Zvw of Wlz).