Scholen en leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs

Aan begin van het schooljaar 2018-2019 zijn er in Drenthe 8 scholen voor speciaal basisonderwijs en 14 vestigingen voor speciaal (voortgezet) onderwijs. In de Drentse onderwijsmonitor van 2017 constateerden we dat het aantal leerlingen op de Drentse scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) met 2% was afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aantal op de Drentse instellingen voor het speciaal onderwijs (so) was iets afgenomen. Voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zagen we een hele kleine toename. We kijken in hoeverre deze ontwikkeling zich heeft voortgezet. De leerlingaantallen aan het begin van schooljaar 2018-2019 worden vergeleken met die aan het begin van 2017-2018.

In het kort

  • Het aantal leerlingen op de scholen voor speciaal basisonderwijs is met 3% toegenomen.
  • Het aantal leerlingen op Drentse instellingen voor speciaal onderwijs (so) is iets afgenomen. Op de afdelingen voor voortgezet speciaal onderwijs zien we een toename van 13%.
  • In Drenthe volgt 94,1% van de leerlingen in het primair onderwijs regulier basisonderwijs (landelijk 93,1%).
  • Tynaarlo en Westerveld hebben de hoogste percentages reguliere basisschoolleerlingen.
  • Noordenveld en Borger-Odoorn hebben de hoogste percentages leerlingen in het speciaal basisonderwijs.
  • Assen, Emmen en Borger-Odoorn hebben de hoogste percentages leerlingen in het speciaal onderwijs.
  • Emmen en Assen hebben de hoogste percentages leerlingen in het voortgezet speciaal basisonderwijs.
  • Het aandeel leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs is in Drenthe lager dan landelijk (resp. so: 1,2% en 2,0%, vso: 2,2% en 2,5%).

Meer leerlingen op de Drentse scholen voor speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

In de onderstaan de visualisatie zijn de leerlingaantallen bij de start van de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 weergegeven. Per tabblad kan gekozen worden voor respectievelijk speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. We zien dat het aantal leerlingen op de scholen voor speciaal basisonderwijs is toegenomen met 26. Dit is een toename van 3%. Aan het begin van schooljaar 2017-2018 was er nog een afname van ruim 2%, even als het jaar ervoor. In totaal zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar 982 leerlingen begonnen op een Drentse school voor speciaal basisonderwijs.

Op de Drentse afdelingen voor speciaal onderwijs (so, tweede tabblad) is er een kleine afname. In totaal zijn er aan het begin van 2018-2019 361 leerlingen. Op het voortgezet speciaal onderwijs (vso, derde tabblad) zien we bij aanvang van dat jaar 754 leerlingen. Een toename van 84 leerlingen (13%). Vorig jaar was de toename 3%.

Leerlingen speciaal (basis) onderwijs per woongemeente

Het reguliere basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs worden gerekend tot het primair onderwijs (PO). De procentuele deelname aan de verschillende typen primair onderwijs van leerlingen uit een bepaalde woongemeente, staat in de kaart hieronder. De visualisatie laat per schooljaar en voor elk type primair onderwijs zien wat het aandeel leerlingen per woongemeente is.

In Drenthe volgt 94,1% van de leerlingen in het PO regulier basisonderwijs. Landelijk is dit 93,1%. In Tynaarlo en Westerveld gaan verhoudingsgewijs de meeste leerlingen naar het reguliere basisonderwijs. Het Drentse percentage leerlingen in het speciaal basisonderwijs is 2,5% en daarmee iets hoger dan landelijk (2,3%). We zien de hoogste percentages in Assen, Noordenveld en Borger-Odoorn. Het Drentse percentage in het speciaal onderwijs is 1,2% en daarmee lager dan landelijk (2,0%). In Assen, Emmen en Borger-Odoorn wonen relatief de meeste leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan. Het Drentse percentage leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is eveneens lager dan landelijk (resp. 2,2 en 2,5%). In Emmen en Assen wonen relatief de meeste vso leerlingen.

gerelateerd

medewerkers