Scholen en leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs

Aan  het begin van schooljaar 2019-2020 zijn er in Drenthe 8 scholen voor speciaal basisonderwijs en 18 vestigingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. We kijken hier hoeveel leerlingen ingeschreven zijn op de scholen voor speciaal (basis) onderwijs. We maken ook een vergelijking met de aantallen van het vorige jaar. Het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs worden gerekend tot het primair onderwijs.

We kijken op deze pagina eveneens voor elke gemeente welk deel van de daar wonende leerlingen op het reguliere en het speciale onderwijs is ingeschreven.

In het kort

  • Het aantal leerlingen op de scholen voor speciaal basisonderwijs is met 6% toegenomen.
  • Het aantal leerlingen op Drentse instellingen voor speciaal onderwijs (SO) is met 8% toegenomen.  Op de afdelingen voor voortgezet speciaal onderwijs zien we eveneens een toename van 8%.
  • In Drenthe volgt 93,8% van de leerlingen in het primair onderwijs regulier basisonderwijs (landelijk 93,0%). In 2018-2019 was dat aandeel hoger: 94,1% in Drenthe en landelijk 93,1%.
  • Tynaarlo, Westerveld en Aa en Hunze hebben de hoogste percentages reguliere basisschoolleerlingen.
  • Noordenveld en Assen hebben de hoogste percentages leerlingen in het speciaal basisonderwijs.
  • Assen, Emmen, De Wolden en Borger-Odoorn hebben de hoogste percentages leerlingen in het speciaal onderwijs.
  • Emmen en Assen hebben de hoogste percentages leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.
  • Het aandeel leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs is in Drenthe lager dan landelijk (resp. so: 1,3% en 2,1%, vso: 2,3% en 2,5%).

Meer leerlingen op de Drentse scholen voor speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

In de onderstaande visualisatie zijn de leerlingaantallen bij de start van de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 weergegeven. Per tabblad kan gekozen worden voor respectievelijk speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. We zien dat het aantal leerlingen op de scholen voor speciaal basisonderwijs is toegenomen met 61. Dit is een toename van 6%. In totaal zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar 1.043 leerlingen begonnen op een Drentse school voor speciaal basisonderwijs.

Ook op de Drentse afdelingen voor speciaal onderwijs (SO, tweede tabblad) zien we een toename. In totaal zijn er aan het begin van 2019-2020 390 leerlingen (een toename van 8%). Op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO, derde tabblad) zien we bij aanvang van dat jaar 813 leerlingen. Een toename van 59 leerlingen (8%).

Leerlingen speciaal (basis) onderwijs per woongemeente

Het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs worden gerekend tot het primair onderwijs (PO). In de kaart hieronder is per woongemeente weergegeven hoeveel leerlingen welk type primair onderwijs volgen. Er kan in de visualisatie per schooljaar gekozen worden voor elk type primair onderwijs. Zo is voor alle gemeenten te zien welk percentage leerlingen, woonachtig in hun gemeente, in het gekozen schooljaar een bepaald type onderwijs volgt.

Van alle Drentse leerlingen in het primair onderwijs volgt 93,8% van de leerlingen het reguliere basisonderwijs. Landelijk is dit 93,0%. Het aandeel leerlingen in het regulier basisonderwijs is daarmee iets afgenomen (zowel voor Drenthe als Nederland). We zien in de visualisatie dat de percentages leerlingen in het reguliere basisonderwijs in Tynaarlo, Westerveld en Aa en Hunze het hoogst zijn.

Het Drentse percentage leerlingen in het speciaal basisonderwijs is 2,6% en daarmee iets hoger dan landelijk (2,4%). We zien de hoogste percentages in Noordenveld en Assen.

Het Drentse percentage in het speciaal onderwijs is 1,3% en daarmee lager dan landelijk (2,1%). In Assen, Emmen, De Wolden en Borger-Odoorn wonen relatief de meeste leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan. Het Drentse percentage leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is eveneens lager dan landelijk (resp. 2,3 en 2,5%). In Emmen en Assen wonen relatief de meeste vso leerlingen.

gerelateerd

medewerkers