Lokale data per thema

Samen met partners op het gebied van sport en bewegen, gezondheid, sociaal, recreatie, toerisme is er gewerkt aan de RSTV. Onder leiding van het landelijk consortium zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. Gemiddeld 70 mensen per bijeenkomst hebben meegedacht met de opgaven die we in Drenthe hebben. Zo zijn er 6 thema’s ontstaan waar naar gekeken is. De thema’s hebben een verband met de thema’s uit het nationaal sportakkoord. Hieronder staan ze kort weergegeven. Klik op de onderstaande verdieping voor feiten en cijfers van de desbetreffende thema’s.

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Sport en bewegen

De waarde van sport en bewegen in Drenthe

Sport en bewegen

Dashboard ‘Drenthe, Samen Gezond in Beweging' in september gelanceerd

Sport en bewegen

Flitspeiling zomeractiviteiten voor en door jongeren in Drenthe

Wegens groot succes komt er ook dit jaar een activiteitenprogramma voor en door jongeren in de zomervakantie. Om dit programma in te vullen liet de provincie Drenthe, net als afgelopen twee jaar, een flitspeiling uitvoeren onder Drentse jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een derde vindt dat er onvoldoende te doen is

Sport en bewegen

Drenthe investeert in eigen Sportmonitor

Door de veranderingen in het sportlandschap is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat sport doet. Het belang van goede cijfers als onderbouwing voor gerichte keuzes wordt alleen maar groter. De gehele sportsector in Drenthe, zowel beleid als uitvoering, heeft behoefte aan data over sport en bewegen in Drentse gemeenten. Daarom is de Sportmonit

Sport en bewegen

Sportmonitor Drenthe begin 2022 beschikbaar

Sport in Drenthe heeft te maken met allerlei uitdagingen. Hoe zorgen we voor een veilige en positieve sportcultuur? Zijn sportaccommodaties, bijvoorbeeld in krimpgebieden, nog wel rendabel te houden? Hoe gaan we om met anders georganiseerde sport? Zijn onze verenigingen nog wel vitaal genoeg? Hoe kan het beleid, maar ook de betrokken professionals

Publicaties

Brede Welvaart

Flitspeiling onder Drentse jongeren over zomeractiviteiten