Gezonde en actieve leefstijl

Ambities, verwachte en wenselijke toekomst

Ambities

De ambities voor het thema gezonde actieve leefstijl omvatten een breed terrein. In 2030 wordt er dusdanig meer bewogen in Drenthe dat minimaal 75% van de bevolking voldoet aan de beweegrichtlijnen en is het aandeel van de bevolking met een gezond gewicht toegenomen. Daarnaast wordt een gezonde leefstijl beloond door zorgverzekeraars. Alle Drentse basisscholen hebben een Vignet Gezonde School en tenminste 75% van de sportkantines heeft een gezond aanbod. De leefomgeving is beweegvriendelijk en goed toegankelijk.

Verwachte toekomst

De verwachting vanuit de landelijke sporttoekomstverkenning is dat het percentage inwoners dat aan de beweegrichtlijnen voldoet in de periode tot 2030 gelijk zal blijven. Hetzelfde geldt voor sportdeelname. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden naar andere typen sport dan nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten. Daarnaast werd geconcludeerd dat de omgeving in de toekomst steeds beweegvriendelijker zal worden. Deelnemers aan de RSTV-sessies in Drenthe verwachten dat zonder actief beleid de gewenste verbetering uit zal blijven.

Wenselijke toekomst

In de wenselijke toekomst zien we dat elke gemeente een of meerdere buurtsportcoaches in vaste dienst heeft, zodat zij vanuit deze stabiele basis een verbindende rol speelt tussen de diverse spelers in het veld. Er wordt nadrukkelijk gewerkt aan het betrekken van de zorgverzekeraar bij het werkveld sport en bewegen. Daarnaast blijft de samenwerking met scholen en verenigingen onverminderd belangrijk om te kunnen werken aan gezond aanbod in sportkantines, een Vignet Gezonde School voor alle basisscholen in Drenthe, een beweegvriendelijke en toegankelijke leefomgeving, meer sporten en bewegen  onder de inwoners en een toenemend percentage gezond gewicht in de regio.

Indicatoren voor succes

De indicatoren binnen het thema Gezonde en actieve leefstijl richten zich op sport en beweeggedrag en een omgeving die uitnodigt tot bewegen. Daarnaast wordt in het kader van een gezonde leefstijl iets breder gekeken dan alleen sport en bewegen en wordt ook het aandeel van de bevolking met overgewicht en obesitas in kaart gebracht. De indicatoren zijn op gemeenteniveau beschikbaar.

Beweegrichtlijnen

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Fietsen

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Fietsgebruik <7,5 km

Bron: CBS – Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) 2015-2017.

Wandelen

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Sportdeelname wekelijks

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Beweegvriendelijke omgeving

BronDiverse bronnen bewerkt door het Mulier Instituut.

Bron:  Gezonde School 2019, GGD GHOR. Peildatum 31 januari 2019.

Gezonde sportkantine

Bron:  Teamfit 2018. Peildatum 24 oktober 2019.

Overgewicht

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

 

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Overig nieuws

Veerkracht, maar ook toegenomen kansenongelijkheid

Onderwijs

Niet alle kinderen krijgen van huis uit de vleugels mee om de wereld in te vliegen

Overig nieuws

Helft Drentse basisscholen barst binnen 10 jaar uit de voegen

Grofweg de helft van de Drentse basisscholen die sinds 2012 zijn gebouwd of verbouwd, is nu alweer uit zijn jasje gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe en Trendbureau Drenthe. Van de 45 nieuwbouwscholen die RTV Drenthe sprak, kampen er 22 met ruimtegebrek, doordat er op dit moment meer kinderen op school zitten dan voorzien. Bij de

Brede Welvaart

Racisme opnieuw meest gemelde discriminatie in Noord-Nederland

Racisme is opnieuw de meest gemelde vorm van discriminatie in Noord-Nederland. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland. Opvallend genoeg nam het aantal meldingen op grond van racisme alleen in de provincie Drenthe af. In deze provincie nam het aantal meldingen op grond van handicap, of chronische ziekte toe. De Monitor Discrimi

Brede Welvaart

Trendbureau Drenthe brengt maatschappelijke waarde inwonersinitiatieven in beeld

Ben je benieuwd wat je bewonersinitiatief of vrijwilligersorganisatie toevoegt aan onze maatschappij? En denk je hulp nodig te hebben bij het zichtbaar maken van de maatschappelijke waarde van jouw bewonersinitiatief of vrijwilligersorganisatie? Doe mee aan de pilot maatschappelijke waarde van Trendbureau Drenthe! Steeds meer bewonersinitiatieve

Publicaties

Laaggeletterdheid

Donatie van Rotary Club Hoogeveen-De Wolden voor Taalpunt in De Wolden

Laaggeletterdheid

Gezondheidskloof dreigt door groei digitale zorg

Laaggeletterdheid

Leuke Open Dag Taalhuis bibliotheek