Gezonde en actieve leefstijl

Ambities, verwachte en wenselijke toekomst

Ambities

De ambities voor het thema gezonde actieve leefstijl omvatten een breed terrein. In 2030 wordt er dusdanig meer bewogen in Drenthe dat minimaal 75% van de bevolking voldoet aan de beweegrichtlijnen en is het aandeel van de bevolking met een gezond gewicht toegenomen. Daarnaast wordt een gezonde leefstijl beloond door zorgverzekeraars. Alle Drentse basisscholen hebben een Vignet Gezonde School en tenminste 75% van de sportkantines heeft een gezond aanbod. De leefomgeving is beweegvriendelijk en goed toegankelijk.

Verwachte toekomst

De verwachting vanuit de landelijke sporttoekomstverkenning is dat het percentage inwoners dat aan de beweegrichtlijnen voldoet in de periode tot 2030 gelijk zal blijven. Hetzelfde geldt voor sportdeelname. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden naar andere typen sport dan nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten. Daarnaast werd geconcludeerd dat de omgeving in de toekomst steeds beweegvriendelijker zal worden. Deelnemers aan de RSTV-sessies in Drenthe verwachten dat zonder actief beleid de gewenste verbetering uit zal blijven.

Wenselijke toekomst

In de wenselijke toekomst zien we dat elke gemeente een of meerdere buurtsportcoaches in vaste dienst heeft, zodat zij vanuit deze stabiele basis een verbindende rol speelt tussen de diverse spelers in het veld. Er wordt nadrukkelijk gewerkt aan het betrekken van de zorgverzekeraar bij het werkveld sport en bewegen. Daarnaast blijft de samenwerking met scholen en verenigingen onverminderd belangrijk om te kunnen werken aan gezond aanbod in sportkantines, een Vignet Gezonde School voor alle basisscholen in Drenthe, een beweegvriendelijke en toegankelijke leefomgeving, meer sporten en bewegen  onder de inwoners en een toenemend percentage gezond gewicht in de regio.

Indicatoren voor succes

De indicatoren binnen het thema Gezonde en actieve leefstijl richten zich op sport en beweeggedrag en een omgeving die uitnodigt tot bewegen. Daarnaast wordt in het kader van een gezonde leefstijl iets breder gekeken dan alleen sport en bewegen en wordt ook het aandeel van de bevolking met overgewicht en obesitas in kaart gebracht. De indicatoren zijn op gemeenteniveau beschikbaar.

Beweegrichtlijnen

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Fietsen

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Fietsgebruik <7,5 km

Bron: CBS – Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) 2015-2017.

Wandelen

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Sportdeelname wekelijks

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Beweegvriendelijke omgeving

BronDiverse bronnen bewerkt door het Mulier Instituut.

Bron:  Gezonde School 2019, GGD GHOR. Peildatum 31 januari 2019.

Gezonde sportkantine

Bron:  Teamfit 2018. Peildatum 24 oktober 2019.

Overgewicht

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

 

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Corona

Resultaten derde onderzoek impact corona op Drenten uitgebracht

Leefbaarheid

Sportmonitor Drenthe begin 2022 beschikbaar

Overig nieuws

Werving Drents Panel in volle gang

Het Drents Panel zoekt nieuwe panelleden. De werving onder inwoners Zuid-Drenthe is in volle gang. Op dit moment telt het Drents Panel al ruim 3.800 panelleden. Heb je ook een uitnodiging ontvangen? Doe mee en laat je mening horen! Om de representativiteit van het panel te garanderen, kunnen inwoners zich alleen aanmelden als ze hiervoor een ui

Leefbaarheid

Cultuurmonitor Emmen 2021 staat online

Corona heeft een duidelijke invloed gehad op de deelname van de Emmenaren aan culturele activiteiten. Dat blijkt uit de nieuwe cultuurmonitor van de gemeente Emmen, uitgevoerd door Trendbureau Drenthe. Ruim 900 inwoners van de gemeente Emmen hebben hun stem laten horen over het culturele aanbod in de regio. De resultaten zijn verzameld in een dashb

Overig nieuws

Werving nieuwe leden Drents Panel in Zuid-Drenthe gestart

Ruim 12.000 inwoners van Meppel en Westerveld krijgen deze week een uitnodiging om mee te doen aan het Drents Panel, het online burgerpanel in de provincie Drenthe. Heb je een brief ontvangen? Meld je dan aan, je mening is belangrijk! Op deze manier wordt de stem van jou als inwoner meegenomen in het verbeteren van provinciaal en gemeentelijk belei

Publicaties

Corona

Herstel en perspectief – De coronacrisis door de ogen van Drenten

Leefbaarheid

Discriminatiemonitor Noord-Nederland 2020

Corona

Publicatie Herstel & perspectief na corona