Gezonde en actieve leefstijl

Ambities, verwachte en wenselijke toekomst

Ambities

De ambities voor het thema gezonde actieve leefstijl omvatten een breed terrein. In 2030 wordt er dusdanig meer bewogen in Drenthe dat minimaal 75% van de bevolking voldoet aan de beweegrichtlijnen en is het aandeel van de bevolking met een gezond gewicht toegenomen. Daarnaast wordt een gezonde leefstijl beloond door zorgverzekeraars. Alle Drentse basisscholen hebben een Vignet Gezonde School en tenminste 75% van de sportkantines heeft een gezond aanbod. De leefomgeving is beweegvriendelijk en goed toegankelijk.

Verwachte toekomst

De verwachting vanuit de landelijke sporttoekomstverkenning is dat het percentage inwoners dat aan de beweegrichtlijnen voldoet in de periode tot 2030 gelijk zal blijven. Hetzelfde geldt voor sportdeelname. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden naar andere typen sport dan nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten. Daarnaast werd geconcludeerd dat de omgeving in de toekomst steeds beweegvriendelijker zal worden. Deelnemers aan de RSTV-sessies in Drenthe verwachten dat zonder actief beleid de gewenste verbetering uit zal blijven.

Wenselijke toekomst

In de wenselijke toekomst zien we dat elke gemeente een of meerdere buurtsportcoaches in vaste dienst heeft, zodat zij vanuit deze stabiele basis een verbindende rol speelt tussen de diverse spelers in het veld. Er wordt nadrukkelijk gewerkt aan het betrekken van de zorgverzekeraar bij het werkveld sport en bewegen. Daarnaast blijft de samenwerking met scholen en verenigingen onverminderd belangrijk om te kunnen werken aan gezond aanbod in sportkantines, een Vignet Gezonde School voor alle basisscholen in Drenthe, een beweegvriendelijke en toegankelijke leefomgeving, meer sporten en bewegen  onder de inwoners en een toenemend percentage gezond gewicht in de regio.

Indicatoren voor succes

De indicatoren binnen het thema Gezonde en actieve leefstijl richten zich op sport en beweeggedrag en een omgeving die uitnodigt tot bewegen. Daarnaast wordt in het kader van een gezonde leefstijl iets breder gekeken dan alleen sport en bewegen en wordt ook het aandeel van de bevolking met overgewicht en obesitas in kaart gebracht. De indicatoren zijn op gemeenteniveau beschikbaar.

Beweegrichtlijnen

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Fietsen

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Fietsgebruik <7,5 km

Bron: CBS – Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) 2015-2017.

Wandelen

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Sportdeelname wekelijks

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Beweegvriendelijke omgeving

BronDiverse bronnen bewerkt door het Mulier Instituut.

Bron:  Gezonde School 2019, GGD GHOR. Peildatum 31 januari 2019.

Gezonde sportkantine

Bron:  Teamfit 2018. Peildatum 24 oktober 2019.

Overgewicht

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

 

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Zomerprogrammering: voor en door jongeren

Sport en bewegen

De waarde van sport en bewegen in Drenthe

Zorg

Gezondheid, welbevinden en bewegen in Drenthe

Drenten zijn over het algemeen (zeer) tevreden met hun gezondheid en het leven. Dit positieve beeld is niet voor iedereen in Drenthe gelijk. Met name jongeren ervaren (veel) stress en zijn minder tevreden met het leven in het algemeen. Een groot deel van de Drenten wil werken aan een betere gezondheid voor zichzelf, vaak rondom, gewicht, stress, vo

Brede Welvaart

Rijk en regio bundelen krachten voor brede welvaart

Op woensdag 9 november wordt het Kennis- en Leerprogramma ‘Brede Welvaart in beleid’ gelanceerd tijdens het congres ‘Samenwerken aan Brede Welvaart’ in ‘s-Hertogenbosch. Dit programma helpt bestuurders en beleidsmakers uit heel Nederland vanuit een breed welvaartsperspectief naar regionale vraagstukken – zoals het woningtekort, mobilite

Onderwijs

Drentse Onderwijsdag op 5 april 2023

De Drentse Onderwijsdag 2023 vindt plaats op woensdagmiddag 5 april (vanaf 15:00 uur). We nodigen je namens de VDG, Provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit van harte uit. Noteer alvast de datum in je agenda. Meer informatie over het programma volgt.  

Publicaties

Laaggeletterdheid

Aanvraag energietoeslag ingewikkeld? ANBO helpt!

Laaggeletterdheid

Het journaal in makkelijke taal

Laaggeletterdheid

Straatnaamborden lezen dankzij taallessen