Spreiding van laaggeletterdheid op de arbeidsmarkt

Terug

Spreiding van laaggeletterdheid op de arbeidsmarkt

Geschreven op 26 juni 2019

“Inzicht in taal- en rekenvaardigheden per beroep, sector en type werkzoekende.”

ROA (Universiteit Maastricht) heeft onderzocht hoe vaak laaggeletterdheid en laaggecijferdheid voorkomt per beroep, sector en type werkzoekende. Uit het onderzoek blijkt dat een grote groep (25-50%) laagopgeleiden die werkzoekend is, laaggeletterd en/of laaggecijferd is. Deze mensen hebben minder kans op een baan.

Beroepsgroepen top 5 laaggeletterdheid en laaggecijferdheid

Ook werkgevers moeten meer werk maken van de aanpak van laaggeletterdheid, vooral binnen de top 5 beroepsgroepen waar procentueel laaggeletterdheid en laaggecijferdheid het meeste voorkomt. Dat zijn schoonmakers, hulpkrachten in de bouw en industrie, productiemachinebedieners, hulpkrachten in de landbouw en keukenhulpen. Het gaat om 34 tot 44 % van het aantal werknemers in deze beroepen.

Inzicht in de doelgroep

Onderzoeken zijn noodzakelijk om inzicht te krijgen in de doelgroep. Dat inzicht kunnen we gebruiken om laaggeletterdheid en laaggecijferdheid te herkennen en mensen door te verwijzen naar geschikt lesaanbod. In welke beroepen komt laaggeletterdheid veel voor? Dit onderzoeksrapport maakt onderscheid tussen moeite met taal en moeite met rekenen in relatie tot werk. Ten eerste geeft dit onderzoek een gedetailleerd beeld van de mate waarin laaggeletterdheid en laaggecijferdheid een rol spelen binnen verschillende beroepen en sectoren.
Ten tweede geeft dit onderzoek weer in hoeverre dit het geval is bij werkzoekenden verdeeld naar opleidingsniveau. Stichting Lezen & Schrijven ziet de aanpak van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid als een brede maatschappelijke opdracht. Zij kunnen dit probleem alleen samen oplossen. Iedereen draagt bij aan het verminderen ervan: laaggeletterden zelf, overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuen. Dit onderzoek helpt om de aanpak en ondersteuning nog beter af te stemmen op de mensen waar we het voor doen. Het doel is om meer maatschappelijke organisaties, werkgevers en professionals te inspireren om ook aan de slag te gaan. Om deze inzet concreet te maken, nemen staan in dit rapport aanbevelingen.

Gezonde samenleving

Een gezonde samenleving is een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Het zijn de verhalen achter de cijfers, die ons aanmoedigen ons hier blijvend voor in te zetten. Mensen als Yvonne, Dirk-Jan en Ely, die in dit rapport aan het woord
komen. Het zijn deze mensen die de strijd met hun onzekerheid, angsten en schaamte aangingen. Zij zijn het die laten zien dat het mogelijk is om ook als volwassene je verder te ontwikkelen. Met als resultaat meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en werkplezier.

Samenwerking

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University. De publicatie is onderdeel van het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven. Dit programma wordt aangeboden door Stichting Lezen & Schrijven en gefinancierd door de Rijksoverheid.

Meer informatie

mbuisman@kohnstamm.uva.nl