Start pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten in Assen en Midden-Drenthe

Terug

Start pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten in Assen en Midden-Drenthe

Geschreven op 19 april 2019

“Bij logeerzorg verblijft de oudere tijdelijk op basis van een ‘sociale noodzaak’  - om de mantelzorger te ontlasten - op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis. Het gaat om een ‘planbaar’ tijdelijk verblijf, dus geen acute of crisiszorg. De logeerzorg kan meerdere keren per jaar en op dezelfde locatie plaatsvinden.”

De gemeenten Assen en Midden-Drenthe starten een pilot om de logeerzorg in Drenthe te verbeteren. De gemeenten zijn één van de tien pilots die hiervoor een financiële bijdrage ontvangen van het Ministerie van VWS. Op woensdag 17 april gaf minister Hugo de Jonge het startsein voor de pilots.

Pilot logeerzorg

Hoe kunnen we de logeerzorg in Assen en Midden-Drenthe beter benutten? Die vraag staat centraal bij de pilot logeerzorg. Om dit onderzoeken gaan de gemeenten de samenwerking aan met Zilveren Kruis, Icare, Denktank 60+, Huisartsenzorg Drenthe, Vaart Welzijn, het UMCG, Proscoop en Trendbureau Drenthe. Het Ministerie van VWS ondersteunt de pilot met een subsidie van 100.000 euro.

Mantelzorgers ontlasten

Om mantelzorgers te ontlasten, bieden de gemeenten verschillende vormen van respijtzorg aan. Een vorm is de logeerzorg. Zorgvragers kunnen een nachtje ergens anders slapen, zodat de mantelzorger ontlast wordt van zijn mantelzorgtaken. Op dit moment wordt er nog niet zo veel gebruik gemaakt van de logeerbedden als werd verwacht. Tijdens de pilot onderzoeken de partijen wat de reden is en hoe de voorziening beter kan aansluiten bij de behoefte van mantelzorgers/zorgvragers. Waarbij de gezamenlijke ambitie is om tot een ‘vernieuwend’ passend aanbod van respijtvoorzieningen te komen dat echt aansluit bij de behoefte van doelgroepen.

Rol Trendbureau Drenthe

Trendbureau Drenthe zit in de projectgroep van de pilot. In dit gezamenlijke traject houden wij ondermeer ruim 40 interviews met ouderen, mantelzorgers en professionals in de gemeenten Assen en Midden-Drenthe over wat hun ervaringen, wensen en behoeften zijn op het gebied van respijtzorg, in het bijzonder met logeerzorg. Ook organiseren wij vier werksessies met betrokkenen uit het werkveld om tot een optimaal aanbod van respijtvoorzieningen te komen. Verder maken wij filmpjes van innovatieve initiatieven op het gebied van logeerzorgvoorzieningen en andere vormen van respijt.
Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers