Steeds meer Drenten werken aan digitale vaardigheden

Terug

Steeds meer Drenten werken aan digitale vaardigheden

Geschreven op 14 juli 2022

“Uit ons jaarlijkse onderzoek naar laaggeletterdheid in Drenthe valt op dat, vergeleken met eerdere jaren, meer mensen aan hun digitale vaardigheden werkten. Niet vreemd, in een tijd waarin steeds meer digitaal geregeld moet worden.”

Donderdag 30 juni organiseerde het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe een geslaagd Bondgenotencafé in OF-US Assen. De resultaten uit de monitor laaggeletterdheid Drenthe 2021 werden hier gedeeld. Daarnaast konden de bondgenoten ervaren en horen hoe het is om laaggeletterd te zijn. 

Laaggeletterdheid in Drenthe

In Drenthe is circa 11% van de volwassenen laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of het werken met de computer. Er is steeds meer aandacht voor de rol die basisvaardigheden spelen in de zelfredzaamheid van burgers.

Het Bondgenootschap is een verzameling van bedrijven, gemeenten en instellingen die zich sterk maken om laaggeletterdheid aan te pakken, binnen en buiten hun eigen organisatie. Er zijn op dit moment ruim 110 bondgenoten aangesloten.

Monitor laaggeletterdheid

Imke Oosting, onderzoeker van Trendbureau Drenthe/CMO STAMM, deelde de cijfers vanuit het jaarlijkse onderzoek naar laaggeletterdheid in Drenthe. De verschillende aanpakken en methodes die gemeenten inzetten werden besproken. Opvallend was dat, vergeleken met eerdere jaren, meer mensen aan hun digitale vaardigheden werkten. 29% volgde bijvoorbeeld een Klik&Tik cursus, of een cursus Digisterker. Niet vreemd, tijdens de coronacrisis en in een tijd waarin steeds meer digitaal geregeld moet worden.

In Drenthe kunnen inwoners bij verschillende instellingen aankloppen voor een cursus basisvaardigheden. Daar werken ze bijvoorbeeld aan hun vaardigheden lezen, schrijven of rekenen. De meeste deelnemers (49%) volgden een leertraject gericht op taal. Uit het onderzoek komt naar voren dat 68% van de cursisten een niet-Nederlandse achtergrond heeft. Het bereiken van laaggeletterden met Nederlands als moedertaal blijft lastig.

Driekwart van de aanbieders van leertrajecten voor basisvaardigheden richt zich niet op een specifieke groep laaggeletterden, zoals jonge ouders of 55-plussers. Bijna de helft van de aanbieders geeft aan dat het leeraanbod niet gericht is op een specifiek levensgebied. Toch weten we dat het juist heel motiverend werkt als mensen zien wat het hen oplevert in hun normale leven of werksituatie, als ze aan hun basisvaardigheden werken.

We moeten elkaar oppoetsen

Taalambassadeur Petra Lindeman deelde haar ervaringen rondom laaggeletterdheid tijdens het Bondgenotencafé. Solliciteren ging bijvoorbeeld moeizaam, omdat haar zinsopbouw slecht was. Ook werd ze als jong meisje naar beneden gehaald doordat ze niet goed kon schrijven. Petra: “We moeten elkaar niet wegpoetsen als je ziet dat iemand ergens moeite mee heeft, we moeten elkaar oppoetsen. Het gevoel er toe te doen is voor iedereen belangrijk.”

De aanwezige Bondgenoten konden zelf ook ervaren hoe het is om moeite te hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Met een speciale VR-bril op waanden zij zich in het leven van een laaggeletterde.

De provincie Drenthe wil laaggeletterdheid in de provincie verminderen en subsidieert het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe en de monitor laaggeletterdheid.

afbeelding

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers