Techniek op het mbo nog steeds niet favoriet bij meisjes

Terug

Techniek op het mbo nog steeds niet favoriet bij meisjes

Geschreven op 9 december 2019

“De diverse initiatieven die zijn genomen om bijvoorbeeld meer meisjes te laten kiezen voor techniek lijken tot op heden nog niet de gewenste resultaten op te leveren.”

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 zien we dat 59% van de in Drenthe woonachtige meisjes op het mbo gekozen heeft voor een opleiding in de zorg. Bij de jongens maakt maar 16% deze keuze. Bij de jongens is daarentegen techniek de favoriete keuze (42%). Maar 9% van de meisjes kiest een technische mbo-opleiding.
Het verschil in de keuze van studiesector tussen jongens en meisjes bestaat al jaren en lijkt maar moeilijk te veranderen. De diverse initiatieven die zijn genomen om bijvoorbeeld meer meisjes te laten kiezen voor techniek lijken tot op heden nog niet de gewenste resultaten op te leveren. De Drentse situatie wijkt overigens niet of nauwelijks af van het landelijke beeld.

Toename totale aantal studenten

We kunnen wel zien dat het totale aantal studenten ruim 10% hoger ligt dan 5 jaar geleden. De Drentse toename is hiermee groter dan de landelijke toename. Ook zijn er meer mbo-studenten die gekozen hebben voor de sectoren Zorg en Techniek dan 5 jaar geleden.

Meisjes vaker op de hoogste niveau van het mbo dan jongens

Voor een startkwalificatie op de arbeidsmarkt is minimaal een mbo-diploma op niveau 2 nodig. Ruim 98% van de mbo-ers zit op niveau 2 of hoger. Er zijn steeds meer mbo-ers die op het hoogste niveau (niveau 4) hun opleiding afmaken. In Drenthe ging het vijf jaar geleden nog om iets minder dan de helft van de mbo-ers, maar inmiddels is dit opgelopen tot 56%.
Meisjes volgen vaker dan jongens een mbo-opleiding op het hoogste niveau (niveau 4). Dit is landelijk te zien, maar ook in Drenthe. We zien dat in schooljaar 2018-2019 61% van de meisjes die een mbo-opleiding volgen dit doen op niveau 4. Bij jongens is dit aandeel 52%. Het verschil was een aantal jaren geleden overigens minder groot. Op niveau 2 zien we ook duidelijke verschillen. Jongens zitten vaker op niveau 2 (21%) dan meisjes (12%). Een reden die het CBS hiervoor geeft is dat jongens vaker op het voortgezet onderwijs een beroepsgerichte vmbo-opleiding doen, waarbij mbo niveau 2 de voor de hand liggende vervolgopleiding is.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers