Terugblik eerste bondgenotencafé: Samen naar een geletterd Drenthe!

Terug

Terugblik eerste bondgenotencafé: Samen naar een geletterd Drenthe!

Geschreven op 8 maart 2019

“In dit café zijn de eerste resultaten uit het Drents onderzoek laaggeletterdheid gepresenteerd in de vorm van de geletterde kaart”

Op donderdag 28 februari organiseerde provincie Drenthe samen met het bondgenootschap Naar een geletterd Drenthe het eerste Bondgenotencafé van Drenthe. In dit café werden de eerste resultaten uit het Drents onderzoek laaggeletterdheid gepresenteerd in de vorm van de geletterde kaart. De kaart vormt het startpunt van het jaarlijkse monitoronderzoek. Ook werd het kennisplatform Naareengeletterddrenthe.nl gelanceerd. 

Eerste resultaten Drents onderzoek laaggeletterden

De eerste resultaten uit het onderzoek naar laaggeletterdheid in Drenthe werden gepresenteerd door onderzoekers MSc. Marieke Buisman en Dr. Maurice de Greef. De Universiteit van Maastricht is in 2018 gestart met het tweejarig onderzoek. Samen met partners in het veld wordt in kaart gebracht wat er voor de aanpak van laaggeletterdheid wordt georganiseerd en wat succes genereert om het vervolgens te kunnen ‘opschalen’ en ‘optimaliseren’. Na een motie vanuit Provinciale Staten, die vroeg om het versterken van de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe, heeft Gedeputeerde Staten middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek, het opzetten van een monitor en het bundelen van kennis. Het onderzoek levert concreet handvatten op om de aanpak te versterken. Er is een verbinding met andere onderzoeken in Drenthe zoals de “Klantreis”.
> Download het volledige onderzoeksrapport van de eerste resultaten van het monitoronderzoek Aanpak laaggeletterdheid Drenthe (PDF, 20 pagina's).

Kennisplatform

Tijdens het bondgenotencafé werd het kennisplatform www.naareengeletterddrenthe.nl gelanceerd, waar kennis, onderzoek en verhalen worden gedeeld. Ook de geletterde kaart heeft hier een centrale plek. Deze kaart is gekoppeld aan het onderzoek en geeft een overzicht van onderzoeksgegevens per gemeente. Het geeft een overzicht van intermediaire organisaties, aanpakken en het bereik van laaggeletterde doelgroepen in de provincie.

Laaggeletterdheid in Drenthe

In Drenthe is circa 11% van de volwassenen laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en het werken met de computer. Er is steeds meer aandacht voor de rol die basisvaardigheden spelen in de zelfredzaamheid van burgers. Daarbij ligt een focus op taal (en andere basisvaardigheden) als middel om te kunnen participeren op het werk en in de samenleving. Deze aandacht is er ook in Drenthe, waarbij onder andere het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe zich hard maakt om minimaal 10% van deze doelgroep te bereiken en te ondersteunen. In alle Drentse gemeenten zijn taalhuizen of taalpunten waar afspraken over de aanpak gemaakt worden.

Meer informatie

06 535 354 91
e.vansteenhoven@drenthecollege.nl