Toekomstdromen voor Drenthe

Terug

Toekomstdromen voor Drenthe

Geschreven op 3 november 2023

“De droom van inwoners is dat Drenthe in 2040 een fijne plek is om te wonen, met groen, welzijn, en behoud van de eigen identiteit.”

Inwoners van Drenthe willen dat hun provincie in 2040 groen en natuurrijk blijft, met veel aandacht voor duurzaamheid en milieubewustzijn. Ze willen dat iedereen een fijn leven kan leiden in Drenthe, met goede zorgvoorzieningen, betaalbare huizen en gelijke kansen voor alle inwoners. Het is een greep uit de idealen en dromen die inwoners van Drenthe hebben voor de toekomst. Het onderzoek werd gehouden onder leden van het Drents Panel. In totaal stuurden zij ruim 2.000 dromen in over de toekomst van Drenthe.

Bekijk het Feitenblad Drentse toekomstdromen

Dromen voor Drenthe

De dromen en idealen die Drenten inbrachten gaan over wat zij nu belangrijk vinden, over wat het leven de moeite waard maakt en over wat zij richting de toekomst graag willen behouden of versterken. De dromen hebben we onderverdeeld in 3 thema’s:

 • Groene en duurzame provincie;
 • Levendige sociale gemeenschap;
 • Sterke en stabiele provincie.

Veel dromen gaan over een groene en duurzame provincie. Behoud van het unieke Drentse landschap is belangrijk voor veel Drenten, met aandacht voor verduurzaming en milieubewustzijn. Daarnaast vinden zij het stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van kwalitatief goed onderwijs belangrijk. Ook willen veel Drenten richting de toekomst een prettige leefomgeving waarborgen, met daarin goede zorgvoorzieningen en openbaar vervoer. De lokale gemeenschappen moeten ondersteund worden en de Drentse cultuur en tradities moeten behouden blijven. Kort gezegd, de droom van inwoners is dat Drenthe in 2040 een fijne plek is om te wonen, met groen, welzijn, en behoud van de eigen identiteit.

Stappen om dromen te bereiken

Het onderzoek richt zich ook op de stappen die nodig zijn om deze dromen en idealen te bereiken. Op de vraag: ‘Hoe kunnen we de dromen en idealen van Drenten bereiken?’ gaf het Drents Panel acht belangrijke punten mee die hierbij helpen:

 1. Investeer in sociale structuren;
 2. Richt je meer op jongeren;
 3. Investeer in samenwerking;
 4. Luister naar lokale behoeften;
 5. Zet in op duurzame ontwikkeling;
 6. Bevorder solidariteit en gelijkheid;
 7. Borg een goede bereikbaarheid in heel Drenthe;
 8. Verminder regeldruk, vergroot inspraak.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers