Toekomstverwachting: corona heeft ook positieve gevolgen

Terug

Toekomstverwachting: corona heeft ook positieve gevolgen

Geschreven op 15 mei 2020

“Een meerderheid dat ‘meer waardering voor de woon- en leefomstandigheden op het platteland’ een blijvend effect is.”

Gaan de veranderingen die tijdens de coronacrisis zijn opgetreden snel voorbij, of zijn ze blijvend? De leden van het Drents panel zijn gevraagd in april welke impact de coronacrisis op hun leven heeft en welke veranderingen in de toekomst naar verwachting zullen blijven.

Top tien veranderingen die volgens het Drents panel nog lang zullen doorwerken

In de top tien staan niet alleen problemen, maar ook veranderingen die veel mensen gunstig zullen vinden. Zo denkt een meerderheid dat ‘meer waardering voor de woon- en leefomstandigheden op het platteland’ een blijvend effect is. Verder is de verwachting dat blijvend meer met ouderen zal worden gesproken over welke medische behandelingen ze nog willen. Meer dan de helft van de mensen (60%) denkt dat de overheid een groter beroep zal blijven doen op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de inwoners. Ook wordt verwacht dat ‘meer mensen met een minimaal inkomen’ voor langere tijd blijvend zal zijn. Overige punten in de top tien gaan over gebruik van online toepassingen, gedrag ter voorkoming van besmetting en thuis werken.
Hieronder zie je de top 10 gevolgen van de corona-crisis die volgens Drenten langer dan een half jaar stand zullen houden, met daarachter het percentage Drenten dat dit verwacht.

  1. Veel meer (werkgerelateerde) communicatie via videobellen en online programma’s (66%).
  2. Mensen begroeten zonder hen aan te raken (62%).
  3. Gedragsverandering om besmettelijke ziekten te voorkomen (57%).
  4. De overheid doet een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de inwoners (57%).
  5. Meer gebruik van beeldtelefoon en computer om sociale contacten te onderhouden (56%).
  6. Meer mensen met een minimaal inkomen (55%).
  7. Op afstand blijven van mensen op straat en in winkels (54%).
  8. Meer waardering voor de woon- en leefomstandigheden op het platteland (54%).
  9. Meer thuis werken (54%).
  10. Er wordt meer met ouderen gesproken over welke medische behandelingen ze nog willen (53%).

Meer inzichten

Is onderstaande dashboard niet geheel zichtbaar? Bekijk deze dan hier.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers