Trendbureau doet onderzoek met CBS Microdata

Terug

Trendbureau doet onderzoek met CBS Microdata

Geschreven op 25 april 2018


Het Centraal Bureau voor Statistiek verzamelt gegevens over personen, instellingen en bedrijven in Nederland voor het maken van relevante statistieken. Onder strikte voorwaarden mogen onderzoeksinstellingen zelf onderzoek op deze gegevens uitvoeren. Sinds eind 2017 kan ook het Trendbureau Drenthe zelf onderzoek uitvoeren met microdata van het CBS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de opdracht om statistieken te produceren over de maatschappelijke en economische werkelijkheid in Nederland voor praktijk, beleid en wetenschap. Al sinds 1899 verzamelt het CBS gegevens over uiteenlopende onderwerpen zoals de bevolking, de gezondheid, het verkeer of de landbouw. De statistieken die het CBS met deze gegevens maakt zijn voor iedereen beschikbaar via de site van het CBS, de openbare databank Statline en als open data.

voorbeeld onderzoek microdata:

Zorg voor transgenders verbeteren met microdata

Microdata

Hoewel het CBS veel statistieken beschikbaar maakt, zijn er veel meer vragen die met de gegevens van het CBS beantwoord kunnen worden. Het CBS beheert immers ook de gegevens waarop de statistieken gebaseerd zijn. Deze gegevens, de zogenaamde microdata, bestaan vooral uit geanonimiseerde koppelbare bestanden op persoons-, bedrijfs- en adresniveau. Door gegevens uit de microdata met elkaar te combineren, kunnen nieuwe inzichten gevonden worden.

Het Trendbureau doet onderzoek met microdata

Onder strikte voorwaarden staat het CBS universiteiten of andere onderzoeksinstellingen toe om onderzoek uit te voeren op de microdata van het CBS. De gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek en de uitkomsten van het onderzoek moeten beschikbaar zijn voor iedereen.
Het Trendbureau Drenthe heeft van het CBS toestemming gekregen om onderzoek met microdata uit te voeren. Hierdoor kunnen wij de komende jaren nieuwe inzichten geven over de maatschappelijke ontwikkelingen in provincie Drenthe. Het eerste onderzoek waaraan wij momenteel werken, richt zich op de verhuizingen van kwetsbare groepen in de regio.

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers