Trendbureau Drenthe bestaat 2 jaar!

Terug

Trendbureau Drenthe bestaat 2 jaar!

Geschreven op 5 oktober 2019


Eind september jl. bestond Trendbureau Drenthe officieel 2 jaar. Een mooie mijlpaal. De provincie Drenthe nam het initiatief voor Trendbureau Drenthe, omdat er een grote behoefte is aan betrouwbare data en kennis over onderwerpen als onderwijs, zorg en krimp. CMO STAMM heeft de uitvoering van Trendbureau Drenthe op zich genomen. In het Trendbureau krijgen onder meer bestaande en succesvolle monitoren een plek.
Hoe onze ambassadeurs van het eerste uur naar Trendbureau Drenthe kijken dat zie je in het korte filmpje hieronder:

Resultaten op een rij

  • Trendbureau Drenthe heeft in 2019 voor de tweede keer de Leefbaarheidsmonitor Drenthe gepresenteerd, aangevuld met afzonderlijke feitenbladen voor de Drentse gemeenten.
  • Voor het 13e jaar op rij is de Drentse Onderwijsmonitor gepresenteerd, inclusief de special Voortgezet Onderwijs en afstroom. Het belang van de Drentse Onderwijsmonitor wordt ook door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onderschreven in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie.
  • De Zorgmonitor Drenthe heeft in 2019 een analyse uitgevoerd naar knelpunten en opgaven in de hele Drentse zorgketen, van preventie tot langdurige zorg: Kijk op de keten Ouderenzorg in Drenthe. Ook zijn ouderen zelf gevraagd naar hun ervaringen: Ouderen en Mantelzorgers in Drenthe. Voor zowel de leefbaarheidsmonitor als zorgmonitor zijn begeleidingscommissies benoemd, met wie de speerpunten voor 2019 zijn vastgesteld.
  • Op het kennisplatform www.naareengeletterddrenthe.nl, onderdeel van Trendbureau Drenthe, brengen wij in beeld hoe Drenthe er op het terrein van laaggeletterdheid voor staat.
  • Op het gebied van armoede participeert Trendbureau Drenthe in het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de aard en omvang van armoede in de Veenkoloniën en effectieve interventies. Trendbureau maakt feitenbladen over overerfbare armoede in de Veenkoloniën.

Benieuwd naar deze resultaten? Ze zijn allemaal terug te vinden op de website van Trendbureau Drenthe en maandelijks besteden we er aandacht aan in onze nieuwsbrief.

Drenten aan het woord

Trendbureau Drenthe verkent op verschillende manieren hoe de inwoners van de provincie Drenthe over verschillende onderwerpen denken. De mening van inwoners van Drenthe doet er veel toe en helpt beleidsmakers, politici en overheden bij het nemen van beslissingen en het maken van beleid. Het afgelopen jaar hebben wij via het Drentse Panel de mening gevraagd over langer zelfstandig thuis wonen en hun waardering van hun woonomgeving en de leefbaarheid.

Professioneel team

Het team van Trendbureau Drenthe bestaat uit zo’n twintig professionele en betrokken onderzoekers en adviseurs. Allen academisch geschoold en een aantal medewerkers zijn gepromoveerde onderzoekers. De adviesraad geeft ons een kritische reflectie op de maatschappelijke relevantie en kwaliteit van het onderzoek. Zo borgen we de wetenschappelijke kwaliteit van ons werk.

Samenwerking

Trendbureau Drenthe hecht grote waarde aan samenwerking met inwoners, overheden, maatschappelijke instellingen en andere kennisinstituten. Sterker nog, ze kan niet zonder. De samenwerking is heel divers. Vele partners voeden ons met maatschappelijke vraagstukken die zij in hun dagelijkse praktijk tegen komen. Sommige partners nemen als expert deel aan één van de begeleidingscommissies van de monitoren. Andere partners stellen data beschikbaar voor onderzoek. Zo wordt het mogelijk om met elkaar tot inzichten te komen die nodig zijn voor een krachtige Drentse samenleving.

Makelaarsfunctie

Heb je een specifieke onderzoeksvraag of ben je op zoek naar informatie? Wij helpen je graag bij het verhelderen van jouw vragen of het verduidelijken van jouw beleidsvraagstukken. Wij brengen onderzoeksvragen en de onderzoeksgegevens die daar een antwoord op geven samen. Dit noemen wij de makelaarsfunctie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers