Trendbureau Drenthe bestaat 3 jaar!

Terug

Trendbureau Drenthe bestaat 3 jaar!

Geschreven op 21 september 2020

“We dragen graag bij aan een krachtige Drentse samenleving.”

Deze week vieren we dat Trendbureau Drenthe officieel 3 jaar is. Provincie Drenthe nam het initiatief voor Trendbureau Drenthe, omdat er een grote behoefte is aan toegankelijke en eenduidige Drentse data en kennis over onderwerpen als leefbaarheid, armoede, onderwijs, zorg en laaggeletterdheid. Sinds september 2017 monitort Trendbureau Drenthe trends en ontwikkelingen, voeren we verdiepende onderzoeken uit en geven we Drentse inwoners een stem via het Drentse panel. Zo ondersteunen we het beleid en de praktijk bij de Drentse gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties.

Resultaten uit 2020 op een rij

  • Trendbureau Drenthe voerde in 2020 voor de Vereniging Drentse gemeenten en de Provincie Drenthe een onderzoek uit naar de maatschappelijke effecten van de financiële tekorten bij Drentse gemeenten;
  • Trendbureau Drenthe bracht in 2020 voor Drenthe de gevolgen van de coronacrisis in beeld. De afgelopen periode leert ons dat de coronapandemie ongekend grote gevolgen heeft voor de Drentse samenleving, alle inwoners van de provincie Drenthe worden erdoor geraakt;
  • De Leefbaarheidsmonitor Drenthe bracht in 2020 in beeld wat de rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen is tussen gebieden binnen Noord-Nederland;
  • De Drentse Onderwijsmonitor is door Trendbureau Drenthe voor de 15e keer op rij gepresenteerd. Deze verschijnt sinds 2 jaar online, inclusief feitenbladen met onderwijsgegevens voor de 11 Drentse gemeenten;
  • De Zorgmonitor Drenthe deed in 2020 een verkenning naar knelpunten en oplossingsrichtingen in de grensvlakken tussen drie wetten in de ouderenzorg, en een analyse uitgevoerd naar de behoefte van mantelzorgondersteuning en logeerzorg;
  • Voor zowel de leefbaarheidsmonitor als zorgmonitor zijn begeleidingscommissies benoemd, met wie de speerpunten voor 2020 zijn vastgesteld;
  • Op het kennisplatform www.naareengeletterddrenthe.nl, onderdeel van Trendbureau Drenthe, brengen wij in beeld hoe Drenthe er op het terrein van laaggeletterdheid voor staat;
  • Op het gebied van armoede participeert Trendbureau Drenthe in het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de aard en omvang van armoede in de Veenkoloniën en effectieve interventies. Trendbureau maakt feitenbladen over overerfbare armoede in de Veenkoloniën en brengt ervaringen met de dienstverlening van mensen in armoede in beeld. Benieuwd naar deze resultaten? Ze zijn allemaal terug te vinden op website van Trendbureau Drenthe en maandelijks besteden we er aandacht aan in onze nieuwsbrief.

Drenten aan het woord

Trendbureau Drenthe verkent op verschillende manieren hoe de inwoners van de provincie Drenthe over verschillende onderwerpen denken. De mening van inwoners van Drenthe doet er veel toe en helpt beleidsmakers, politici en overheden bij het nemen van beslissingen en het maken van beleid. Het afgelopen jaar hebben wij via het Drents Panel de mening gevraagd over de gevolgen van corona.

Professioneel team

Het team van Trendbureau Drenthe bestaat uit zo’n twintig professionele en betrokken onderzoekers en adviseurs. Allen academisch geschoold en een aantal medewerkers zijn gepromoveerde onderzoekers. De adviesraad geeft ons een kritische reflectie op de maatschappelijke relevantie en kwaliteit van het onderzoek. Zo borgen we de wetenschappelijke kwaliteit van ons werk.

Samenwerking

Trendbureau Drenthe hecht grote waarde aan samenwerking met inwoners, overheden, maatschappelijke instellingen en andere kennisinstituten. Sterker nog, ze kan niet zonder. De samenwerking is heel divers. Vele partners voeden ons met maatschappelijke vraagstukken die zij in hun dagelijkse praktijk tegen komen. Sommige partners nemen als expert deel aan één van de begeleidingscommissies van de monitoren. Andere partners stellen data beschikbaar voor onderzoek. Zo wordt het mogelijk om met elkaar tot inzichten te komen die nodig zijn voor een krachtige Drentse samenleving.

Makelaarsfunctie

Heb je een specifieke onderzoeksvraag of ben je op zoek naar informatie? Wij helpen je graag bij het verhelderen van jouw vragen of het verduidelijken van jouw beleidsvraagstukken. Wij brengen onderzoeksvragen en de onderzoeksgegevens die daar een antwoord op geven samen. Dit noemen wij de makelaarsfunctie. Meer weten? Neem contact met één van onze collega's op.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers